Jak poprawnie zgłosić się aby podejść do Sprawdzianu Umiejętności w KNF oraz uzyskać licencję po jego zdaniu?

To że sam sprawdzian umiejętności w KNF pójdzie Ci dobrze jest oczywiste. Wyzwaniem będą też formalności, które musisz wypełnić aby podejść do sprawdzianu, a po pozytywnym wyniku uzyskać licencję Doradcy Inwestycyjnego. Formalności przed samym podejściem do sprawdzianu, jak i po jego zdaniu są dość skomplikowane, ale również… nigdzie nieopisane.

Na stronie KNF znajdziesz trochę opisu na ten temat, ale kilku istotnych punktów tam nie ma, co może sprawić, że Twoje wnioski będą cofane. Skoro więc już pomagamy Ci zarówno w zdobyciu wiedzy przez nasz specjalny Kurs VOD przygotowujący do tego egzaminu i w treningu dzięki naszej największej bazie pytań z rozwiązaniami – Examino, to tym wpisem pomożemy Ci w poradzeniu sobie ze wszystkimi formalnościami.

Co trzeba zrobić PRZED podejściem do Sprawdzianu Umiejętności w KNF?

1. Wniosek rejestrowy

Samo zgłoszenie się na sprawdzian umiejętności wymaga wypełnienia i przesłania do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego specjalnego formularza rejestrowego z zaznaczeniem preferowanego przez siebie terminu sprawdzianu oraz wskazaniem, czy dotyczy sprawdzianu dla osób ubiegających się wpis na listę doradców inwestycyjnych, czy maklerów papierów wartościowych.

UWAGA – są dwa osobne wnioski! Jest osobny wniosek jeśli chcesz zdawać sprawdzian, a potem ubiegać się o licencję Maklera i osobny, jeśli chcesz zdawać sprawdzian, a potem ubiegać się o licencję Doradcy. Zdecydowanie więcej osób wybiera opcję drugą. Wnioski różnią się minimalnie, ale złożenie złego cofnie całą procedurę. Wnioski rejestrowe znajdziesz na stronie KNF tutaj.

Jego wypełnienie to po prostu szereg danych osobowych. Jedyne dwie rzeczy, które warto tutaj dodać, to fakt, że pole „numer rejestru” wypełnia Komisja, Ty zostawiasz je puste oraz, że preferowana data egzaminu, to tak naprawdę data najbliższego egzaminu (bo innych i tak nie znasz).

Co ciekawe – wniosek dla kandydatów na Maklera nie wymaga zdjęcia, a wniosek dla kandydatów na Doradcę wymaga zdjęcia. To zdjęcie nie będzie nigdzie użyte, więc nie ma znaczenia jakie jest. Niektórym osobom składającym formularz na Doradcę udawało się „przepchnąć” swój wniosek również BEZ zdjęcia, ale to wyjątki, a nie reguła. Lepiej je załącz.

2. Odpis dyplomu zagranicznej licencji

W przypadku licencji CIIA jest to odpis przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Nie ma innej drogi. To MUSI być tłumacz przysięgły.

W przypadku licencji CFA, jeśli uzyskałeś odpis od CFA Society Poland, to już nie musisz nic robić, bo jest on od razu przetłumaczony. Jeśli swój odpis uzyskałeś od CFA Institute (bo należysz do Society innego niż polskie), to procedura jest analogiczna, jak w przypadku CIIA – wycieczka do tłumacza przysięgłego jest konieczna.

3. Potwierdzenie transakcji

Podejście do egzaminu wiąże się z wniesieniem opłaty egzaminacyjnej. Jej wysokość znajdziesz w pobranym i wypełnionym wniosku rejestrowym. Taką opłatę należy wnieść najpóźniej na 14 dni przed datą egzaminu. Znajdziesz tam również konto bankowe, na które należy dokonać opłaty. Po dokonaniu przelewu musisz pobrać potwierdzenie transakcji ze swojego rachunku bankowego.

UWAGA – potwierdzenie transakcji, TO NIE JEST to samo co potwierdzenie przelewu. Potrzebujesz dołączyć POTWIERDZENIE TRANSAKCJI. Innymi słowy, nie możesz poczekać, aż transakcja zostanie zaksięgowana, a dopiero potem pobrać go z banku. Najczęściej będzie on dostępny po maksymalnie dwóch dniach roboczych. Dokument dostępny wcześniej to często „potwierdzenie przelewu”, a nie „potwierdzenie WYKONANIA przelewu”. Musisz mieć ten drugi. Dołączenie potwierdzenia przelewu będzie skutkowało cofnięciem wniosku i wydłużenie całej procedury.

Gdzie złożyć dokumenty?

Tak przygotowaną paczkę dokumentów składasz:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF): ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa
  • pocztą (listem poleconym) na adres korespondencyjny UKNF: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej UKNF: /2447pvjake/SkrytkaESP

Ten ostatni sposób działa bardzo dobrze i zachęcam do jego wybrania. Czasem wyskakuje błąd, ale komunikacja elektroniczna jest szybsza i pewna. Jeżeli wybierzesz ten sposób to zaloguj się na swoje konto epuap i tam wybierz odpowiedniego odbiorcę, załącz dokumenty i wysyłaj.

Co zrobić PO zdaniu Sprawdzianu Umiejętności w KNF żeby otrzymać licencję Doradcy lub Maklera?

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku w ciągu 3 miesięcy MUSISZ złożyć wniosek o wpis. Jeżeli się spóźnisz to po tym terminie będziesz musiał ponownie zdać sprawdzian!

1. Wniosek o wpis na listę doradców inwestycyjnych lub wniosek o wpis na listę maklera papierów wartościowych.

Wnioski znajdziesz bezpośrednio na stronie KNF. Tu ponownie musisz uważać na pobranie i wypełnienie właściwego wniosku. Inny jest o wpis na listę Doradców, a inny o wpis na listę maklerów. Pamiętaj, że nie są to standardowe wnioski o wpis na listę DI czy MPW, a wnioski o wpis na listę „składane przez osobę, która zdała z pozytywnym wynikiem sprawdzian umiejętności”.

2. Kopię zaświadczenia o złożonym z wynikiem pozytywnym sprawdzianie umiejętności przed komisją egzaminacyjną

Brzmi prosto, ale ma parę niuansów. Oryginał takiego zaświadczenia znajduje się w KNF. Musisz albo pójść do KNF, żeby odebrać oryginał osobiście, albo poczekać aż zostanie Ci on przesłany przez KNF pocztą na adres, który podałeś WE WNIOSKU REJESTROWYM NA EGZAMIN. Gdy taki oryginał dostaniesz, to musisz zrobić jego ksero. Tą właśnie kopię załączasz do dokumentacji.

Natomiast jeżeli wybrałeś formę komunikacji elektronicznej to dostaniesz wersję elektroniczną zaświadczenia. To najwygodniejsza i najszybsza forma.

3. Notarialnie poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego nadanie tytułu CIIA lub CFA

Tak, musi być poświadczona NOTARIALNIE. Inna nie będzie respektowana. W przypadku CIIA będzie to notarialnie poświadczona kopia oryginalnego dyplomu CIIA, a w przypadku CFA notarialnie poświadczona kopia oryginalnego dyplomu CFA. Nie tłumaczysz tych oryginałów. Notarialnie poświadczasz oryginały, które są w obcym języku. Taksa notarialna za pojedynczą stronę wynosi około 7 złotych brutto, więc to mały koszt i praktycznie każda kancelaria notarialna zrobi Ci to od ręki. Tak poświadczoną kopię załączasz do dokumentacji.

4. Potwierdzenie transakcji

Informację o tym, na jakie konto wpłacić opłatę administracyjną za wpis na listę (10 zł, ale to może się zmienić, więc sprawdź) znajdziesz bezpośrednio we wniosku o wpis na listę. Jeśli chcesz również otrzymać dyplom papierowy, to musisz zrobić większy przelew (plus 17 złotych, ale to również może się zmienić). Przelew możesz zrobić jeden, ale wówczas w tytule musisz zaznaczyć, że opłata jest zarówno za procesowanie wniosku o wpis, jak i za dyplom papierowy. Aktualne kwoty i numery konta znajdziesz w tej informacji.

UWAGA – tego nie dowiesz się nigdzie, ale jeśli chcesz, żeby dyplom był wysłany do Ciebie na wybrany adres pocztą, to na odwrocie potwierdzenia transakcji napisz „Proszę o wysłanie dyplomu na adres XXX”. TYLKO wtedy dyplom zostanie do Ciebie wysłany.

5. Oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego korzystanie z pełni praw publicznych

To dokument, który jest wymagany WYŁĄCZNIE przez osoby NIE POSIADAJĄCE polskiego obywatelstwa. Uzyskać możesz go przez Krajowy Rejestr Karny.

6. Zaświadczenie o niekaralności

Możesz je dołączyć do dokumentów zarówno w formie papierowej, jak i cyfrowej. Po wersję papierową czeka Cię wycieczka do jednego z punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego. To zajmuje sporo czasu. Nie ma takiej potrzeby. Polecamy skorzystanie z wersji cyfrowej, którą możesz uzyskać przez stronę KRK: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

W przypadku wersji cyfrowej otrzymasz trzy pliki. WSZYSTKIE te pliki musisz zgrać na płytę CD lub na pendrive. Taką płytę lub pendrive dołączasz do dokumentacji.

Możesz też wysłać materiały w formie dokumentu elektronicznego. Wtedy należy je przekazać systemem ePUAP, podpisany podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Złożenie dokumentów

Tak przygotowaną paczkę dokumentów papierowych składasz:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF): ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa
  • pocztą (listem poleconym) na adres korespondencyjny UKNF: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419

Masz też opcję złożenia tych dokumentów przez ePUAP (polecamy!).

To już wszystko. Pamiętaj jeszcze o tym, że wpis na listę doradców inwestycyjnych następuje w drodze decyzji administracyjnej, przekazywanej
drogą pocztową lub systemem ePUAP (w zależności od formy złożenia wniosku).

Dodajmy na koniec, że KNF nie przechowuje dokumentacji. Jeśli więc podchodzisz do sprawdzianu drugi raz to i tak zdjęcie musisz złożyć ponownie, itd. Jeśli jednak skorzystasz zarówno z naszego kursu przygotowującego oraz bazy pytań Examino, to nie będziesz mieć tego problemu 🙂

Jeśli też chcesz uzyskać swoją licencję Doradcy lub Maklera w ten sposób i masz już tytuł CIIA lub CFA, to zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą specjalnego kursu przygotowującego do sprawdzianu umiejętności. Jest on w całości realizowany w formule VOD do odtwarzania w najwygodniejszym dla siebie momencie :). Sprawdź więcej na: https://zmid.org.pl/szkolenia/kurs-na-sprawdzian-umiejetnosci-na-doradce-dla-posiadaczy-tytulow-ciia-lub-cfa/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *