GG Parkiet instytucją wspierającą ZMID.

Gazeta Giełdy Parkiet to nasz wieloletni Partner w realizacji wielu projektów związanych w największym stopniu z edukowaniem i informowaniem o rynku finansowym. W kategorii ogólnopolskich dzienników o tematyce gospodarczej i giełdowej trudno o lepszą pozycję. Wypełniony analizami, prognozami i solidną dawką codziennej wiedzy. Jednocześnie stale rozwijający część działalności online o kolejne programy telewizji internetowej parkiet.tv, które z miesiąca na miesiąc zyskują kolejnych użytkowników.

Każda Instytucja Wspierająca ZMID to gwarancja profesjonalizmu, rzetelności i jakości. Specjalna procedura weryfikacji oraz badanie środowiskowe obejmujące jej powiązania, plany, zaangażowane osoby i strategię. Dzięki temu jesteśmy pewni i możemy potwierdzić, że każda Instytucja Wspierająca ZMID cechuje się świetną opinią i gwarantuje najwyższy poziom usług. Z każdą Instytucją realizujemy szereg projektów działając wspólnie na rzecz rozwoju rynku finansowego oraz jej promocji pośród docelowej grupy.

Najważniejsze projekty zrealiowane dotychczas wspólnie z Gazetą Giełdy Parkiet:

Razem tworzymy i rozwijamy rynek kapitałowy!