INSTYTUCJA WSPIERAJĄCA ZMID

Czym jest instytucja wspierająca?

W odpowiedzi na liczne zapytania, od 1 czerwca 2017 stworzyliśmy możliwość przystąpienia do ZMID dla wszelkich osób prawnych. Realizując oraz współorganizując przez lata projekty dla licznych instytucji zarówno polskiego jak i zagranicznego rynku finansowego, ZMID stał się marką kojarzoną z profesjonalizmem, rzetelnością i jakością, którą teraz jesteśmy chętni się podzielić. Instytucja wspierająca to okazja dla wszystkich przedsiębiorstw oraz organizacji, które chciałyby potwierdzić swoją rynkową wiarygodność, a także skorzystać z licznych korzyści jakie niesie ze sobą pakiet członkowski.

Ubiegać się o zostanie instytucją wspierającą ZMID mogą między innymi: firmy inwestycyjne, spółki giełdowe, firmy doradcze, media oraz agencje ekonomiczne, banki, domy maklerskie i towarzystwa funduszy inwestycyjnych, a także agencje IR lub inne powiązane z rynkiem finansowym przedsiębiorstwa. Uzyskanie tytułu Instytucji Wspierającej to silne potwierdzenie rzetelności przedsiębiorstwa. Stosowany przez nas proces weryfikacyjny obejmujący np. badanie środowiskowe jest gwarantem jakości wszystkich instytycji wspierających ZMID.

Jak zostać Instytucją Wspierającą ZMID?

Krok 1 – Wypełnienie właściwej deklaracji wraz z określeniem poziomu interesującego Państwa członkostwa. Deklarację można pobrać TUTAJ (pobierz deklarację). Na Państwa życzenie zostanie udostępniamy Regulamin Instytucji Wspierającej.
Krok 2 – Wpłynięcie deklaracji uruchamia procedurę weryfikacji rzetelności firmy oraz jej postrzegania w środowisku. Przybliżony czas tego procesu to 4 tygodnie.
Krok 3 – W przypadku spełnienia oczekiwań jakości wobec Instytucji, Zarząd ZMID podejmuje decyzję o warunkowym przyjęciu aplikacji Instytucji.
Krok 4 – Instytucja zobowiązana jest opłacić składkę członkowską w odpowiedniej dla swojego poziomu członkostwa wysokości.
Krok 5 – Wpisanie na listę Instytucji Wspierających ZMID.

Obecne Instytucje Wspierające

ACI Polska, instytucja wspierająca od 1 czerwca 2018. Przykłady zrealizowanych w ramach współpracy projektów:

  • Szeroka współpraca w ramach rozwoju możliwości kariery dla Członków ACI Polska – działania w toku
  • Strategia marketingowa promująca ACI Polska na rynku finansowym – działania w toku

Credit Royal, instytucja wspierająca od 1 grudnia 2017. Przykłady zrealizowanych w ramach współpracy projektów promujących Credit Royal:

  • Capital Market Games – promocja Credit Royal podczas największej imprezy sportowej rynku kapitałowego.
  • Pakiet rekrutacji oraz szkoleń

Gazeta Giełdy Parkiet, instytucja wspierająca od 1 września 2017. Przykłady zrealizowanych w ramach współpracy projektów:


Wszystkie zainteresowane Członkostwem Instytucje zapraszamy do kontaktu:

Adrian Lis
Proszę o kontakt pod adresem: adrian.lis@zmid.org.pl lub pod numerem: +48 733-644-416
Skontaktuj się ze mną!Dołącz do mojej sieci!