INSTYTUCJA WSPIERAJĄCA ZMID

Od 1 czerwca 2017 roku ZMID w odpowiedzi na liczne zapytania stworzyliśmy możliwość przystąpienia osób prawnych do grona Członków Wspierających ZMID. Współpracując oraz realizując przez lata projekty dla licznych instytucji zarówno polskiego jak i zagranicznego rynku finansowego udało nam się stworzyć ze ZMID markę kojarzącą się z profesjonalizmem, rzetelnością i jakością, którą jesteśmy gotowi się dzielić. Każda Instytucja chcąca nawiązać z nami długofalową współpracę ma szansę dołączenia do grona ZMID czerpiąc z tego tytułu szereg korzyści jakie zapewniamy wszystkim członkom. O członkostwo mogą ubiegać się między innymi firmy inwestycyjne, spółki giełdowe, podmioty licencjonowane przez europejskie organy nadzoru, giełdy, firmy doradcze, media oraz agencje ekonomiczne, banki, domy maklerskie i towarzystwa fundusze inwestycyjnych, a także agencje IR lub inne niezwiązane bezpośrednio lecz zainteresowane rynkiem finansowym przedsiębiorstwa. Dbając o dobre imię marki ZMID dokładamy najwyższych starań aby Instytucje Wspierające naszą organizację cechowały się równie dobrą opinią środowiska. Z tego powodu wobec każdej aspirującej Instytucji realizujemy proces weryfikacyjny potwierdzający jej rzetelność. Kompletną procedurę uzyskania przez Instytucją statusu Instytucji Wspierającej ZMID przedstawiamy poniżej.

PROCEDURA UZYSKANIA STATUSU INSTYTUCJI WSPIERAJĄCEJ

Krok 1 – Wypełnienie właściwej deklaracji wraz z określeniem poziomu interesującego Państwa członkostwa. Deklarację można pobrać TUTAJ (pobierz deklarację). Na Państwa życzenie zostanie udostępniamy Regulamin Instytucji Wspierającej.
Krok 2 – Wpłynięcie deklaracji uruchamia procedurę weryfikacji rzetelności firmy oraz jej postrzegania w środowisku. Przybliżony czas tego procesu to 4 tygodnie.
Krok 3 – W przypadku spełnienia oczekiwań jakości wobec Instytucji, Zarząd ZMID podejmuje decyzję o warunkowym przyjęciu aplikacji Instytucji.
Krok 4 – Instytucja zobowiązana jest opłacić składkę członkowską w odpowiedniej dla swojego poziomu członkostwa wysokości.
Krok 5 – Wpisanie na listę Instytucji Wspierających ZMID.


Wszystkie zainteresowane Członkostwem Instytucje zapraszamy do kontaktu: