Imię
Nazwisko
Telefon
Email
Ile będzie wynosić kapitalizacja GPW na koniec dzisiejszej sesji (odpowiedź podaj liczbowo w milionach złotych)

Biorąc udział w konkursie oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie danych ZMID Sp. z o.o. i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Równocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie Moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do wglądu do treści danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.