Czym może zajmować się makler?

Ostatnio odezwał się do mnie znajomy z pytaniem jak wygląda praca w Biurze Maklerskim na stanowisku obsługującym sektor Rynku Pierwotnego. Pomyślałem sobie, że to doskonała okazja, aby przybliżyć sobie trochę poszczególne gałęzie branży maklerskiej.

„Działalność Maklerska” została zdefiniowana w Ustawie o obrocie z 2005 roku, a konkretnie w Art. 69. Ustawy, gdzie przytoczono poszczególne możliwości prowadzenia działalności.

Wydźwięk poszczególnych pozycji jest różny, natomiast wiele z nich jest ze sobą ściśle powiązanych. Niektóre z wyżej wymienionych działalności, można umieścić w konkretnych sektorach działalności domów maklerskich, dlatego rzutując powyższe paragrafy na schemat otrzymamy taki oto uproszczony model:

Obszary działalności maklera

I – Obrót na rynku regulowanym – pod tym hasłem kryje się: przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywaniu na rachunek dającego zlecenie.

Jest to chyba najbardziej intuicyjny sektor działalności maklerskiej, ponieważ jest on stricte związany z pośrednictwem na rynku kapitałowym. Samo słowo Makler oznacza pośrednik i pochodzi od holenderskiego makelaar. Jednakże nie tylko pośrednictwo dotyczy sektora obrotu na rynku regulowanym, są to m.in. czynności takie jak:

  • Przechowywanie i rejestrowanie instrumentów; prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych;
  • Udzielanie pożyczek w celu dokonania transakcji
  • Wymiana walutowa
  • Tworzenie analiz i rekomendacji o charakterze ogólnym dot. Kondycji spółek albo konkretnych instrumentów finansowych

II – Rynek Pierwotny – Spółka poszukując kapitału, może przeprowadzić emisję akcji w celu pozyskania funduszy na cele inwestycyjne. Firma wówczas zgłasza się do Domu Maklerskiego z taką informacją, a Dom Maklerski przeprowadza tę spółkę przez ten dość skomplikowany prawnie i organizacyjnie proces. Praca w tym sektorze obejmuje w głównej mierze przygotowanie i przeprowadzenie emisji papierów wartościowych oraz wprowadzenie ich do obrotu giełdowego. Dodajmy, że nie mamy tutaj na myśli słynnego sektora IPO, ale również oferty niepubliczne (skierowane do 149 osób i mniej), jak również emisje akcji z prawem poboru.

Ustawa o ofercie publicznej, ustawa o obligacjach i oczywiście wcześniej wspomniana Ustawa o obrocie – te 3 lektury na pewno się nam przydadzą w naszej codziennej pracy na rynku pierwotnym.

III – Działalność na rachunek własny – Dom Maklerski, tak jak każdy podmiot prawny, może posiadać swój rachunek maklerski, przelewać na niego pieniądze i inwestować w instrumenty finansowe znajdujące się w obrocie. Sektor ten jest odpowiedzialny również za pośredniczenie przy tzw. Skupie akcji własnych przez Spółkę. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej zatwierdza takie działanie, a następnie Dom Maklerski w imieniu spółki skupuje na ustalonych warunkach jej własne akcje.

Warto wspomnieć w tym miejscu o Animatorach Rynku. Animatorzy, są odpowiedzialni za zapewnienie płynności na Papierach Wartościowych spółki, z która są związani stosowną umową. Moim zdaniem to bardzo ważna i odpowiedzialna rola, a odpowiedni animator na spółce jest niezbędny, aby stała się ona atrakcyjnym celem inwestorów na GPW.

Lepiej gdy arkusz zleceń wygląda tak jak po lewej, niż tak jak po prawej:

IV – Zarządzanie portfelem i doradztwo inwestycyjne – pierwsza czynność jest skierowana przede wszystkim do portfeli o objętości co najmniej kilkuset tysięcy zł. Zawarcie umowy wygląda mniej więcej w ten sposób: klient przychodzi do Domu Maklerskiego i oznajmia, że chciałby ulokować w naszym dziale Zarządzania Portfelami Inwestycyjnymi część swoich oszczędności. Klient przed podpisaniem umowy wypełnia stosowną ankietę, a następnie na podstawie odpowiedzi w niej umieszczonych, klientowi przedstawia się adekwatne strategie inwestycyjne oferowane przez Biuro. Przykładowe strategie to: Strategia Akcyjna, Obligacyjna, Funduszowa, mieszana itd.

Doradztwo inwestycyjne natomiast opiera się na udzieleniu klientowi i na jego żądanie, informacji o finansowej kondycji spółki oraz udzieleniu ustnej, albo pisemnej rekomendacji. W związku z indywidualnym charakterem porad inwestycyjnych, wydział doradztwa, aby w sposób sprawny funkcjonował, winien być zaopatrzony głownie w strategicznych inwestorów operujących większymi kwotami.

V – Doradztwo na rzecz przedsiębiorstw – Makler na co dzień stosuje w swojej pracy zagadnienia prawne, a przepisy dotyczące zwłaszcza specyfikacji form prawnych spółek nie są mu obce. Praca w tym sektorze opiera się na przeprowadzaniu fuzji, przejęć czy wykupów spółek. W związku z tym, że interesują nas tylko spółki PUBLICZNE, czyli te notowane na giełdzie, takie zjawiska zdarzają się rzadko. Jeżeli jednak, taki projekt pojawi się na horyzoncie, będzie on wymagał dużej ilości pracy i odpowiednio wykwalifikowanych ludzi przy sterach.

VI – Organizacja Alternatywnych Systemów Obrotu – W Polsce najpopularniejsze ASO to New Connect i Catalyst, natomiast nie są one prowadzone przez domy maklerskie, tylko przez tę samą spółkę, która organizuje rynek regulowany, ta spółka to GPW.

W związku z ogromnymi nakładami finansowymi, jakie trzeba ponieść w celu zorganizowania takiego parkietu, w Polsce ten sektor nie cieszy się zbytnią popularnością wśród firm inwestycyjnych.

Zanim jednak GPW zinternetyzowała się na szeroką skalę  Kilka przemyśleń o warszawskiej giełdzie – ZMID taki alternatywny system obrotu wyglądał tak:

Inwestorzy przychodzili do domów maklerskich z reklamówkami dokumentów (najczęściej były to świadectwa udziałowe, tzw. NFI), dawali maklerom np. 20 takich świadectw i mówili że sprzedadzą je po cenie 100zł sztuka. Makler zabierał dokumenty od klienta, i czym prędzej zapisywał to zlecenie sprzedaż 20 akcji z limitem 100zł na tablicy, która służyła za arkusz zleceń.

Jak widać, Makler nie jedno ma imię, a wachlarz możliwości jest rzeczywiście szeroki i z pewnością większość z nas znajdzie tutaj coś dla siebie odpowiedniego. Jeżeli natomiast zastanawiasz się, jakie jeszcze cechy powinien posiadać Makler, to zapraszamy Cię tutaj -> Licencja to nie wszystko – jakie umiejętności są niezbędne pracy jako makler? – ZMID

Więcej informacji znajdziemy w książce na podstawie której powstał powyższy tekst, czyli: Łukasz Sarniak Rozwój Działalności Maklerskiej w Polsce.

Jeśli też chcesz zostać Maklerem, to zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą specjalnego kursu przygotowanego przez samych licencjonowanych maklerów. Możesz w nim uczestniczyć zarówno w formie stacjonarnej, jak i online lub po prostu wybrać opcję VOD do odtwarzania w najwygodniejszym dla siebie momencie :). Sprawdź więcej na: https://zmid.org.pl/szkolenia/kurs-na-licencje-maklera-papierow-wartosciowych-forma-online-lub-stacjonarna/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *