Wypełniając poniższy formularz złożysz deklarację Członka ZMID.

To świetna decyzja! 🙂

Dzięki temu dołączysz do społeczności ponad 2000 osób – profesjonalistów oraz pasjonatów rynku kapitałowego. Pamiętaj, że aby zostać Członkiem ZMID nie potrzebujesz posiadać licencji Maklera Papierów Wartościowych lub Doradcy Inwestycyjnego. Wśród naszych Członków znajduje się zarówno ponad 1800 osób, które posiadają licencje jak i ponad 170 osób bez licencji!
Pamiętaj aby wysyłając swoją deklarację opłacić składkę członkowską dzięki czemu będziesz móc w pełni wykorzystać wszystkie korzyści jakie dajemy naszym członkowie. Spodziewaj się również, że po zgłoszeniu zadzwonimy do Ciebie w ciągu maksymalnie 24 godzin aby potwierdzić twoje dane i chwile porozmawiać 🙂

DO USŁYSZENIA!

Imię
Nazwisko
Rok urodzenia
Aktualna firma
Telefon
Adres korespondencyjny
Email
Czy posiadasz jedną z licencji? Nie posiadam żadnej z licencjiMakler Papierów WartościowychDoradca Inwestycyjny
Składka członkowska
Jeśli wybrałeś jedną z licencji - wpisz jej numer(y)

Wysyłając deklarację oświadczam, że znam statut Stowarzyszenia Związek Maklerów i Doradców oraz jako Członek zobowiązuje się do przestrzegania jego oraz regulaminu i uchwał Stowarzyszenia. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie danych Stowarzyszenia Związek Maklerów i Doradców i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Administratorem Twoich danych będzie Stowarzyszenie Związek Maklerów i Doradców z siedzibą przy ul. Siennej 93/2, 00-815 Warszawa Równocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie Moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do wglądu do treści danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.