Wypełniając poniższy formularz złożysz deklarację Członka ZMID.

To świetna decyzja! 🙂

Dzięki temu dołączysz do społeczności profesjonalistów oraz pasjonatów rynku kapitałowego. Pamiętaj, że ubiegać się o członkostwo w ZMID możesz posiadając:

  • licencję Maklera Papierów Wartościowych
  • licencję Doradcy Inwestycyjnego
  • certyfikat Maklera Rynków Finansowych
  • certyfikat ukończenia kursów i szkoleń organizowanych przez ZMID
  • certyfikat CIIA®
  • ceryfikat wpisu do rejestru Agentów Firmy Inwestycyjnej (AFI)
  • certyfikat €uropean Financial Consultant (EFC®)
  • certyfikat €uropean Financial Guide (EFG®)
  • certyfikat €uropean Financial Planner (EFP®)

Jeśli nie posiadasz żadnego z powyższych certyfikatów bądź licencji wciąż możesz ubiegać się o członkostwo w ZMID wysylając deklarację Członka Wspierającego! 🙂

Pamiętaj aby wysyłając swoją deklarację opłacić składkę członkowską dzięki czemu będziesz móc w pełni wykorzystać wszystkie korzyści jakie dajemy naszym członkowie. Spodziewaj się również, że po zgłoszeniu zadzwonimy do Ciebie w ciągu maksymalnie 24 godzin aby potwierdzić twoje dane i chwile porozmawiać 🙂

DO USŁYSZENIA!

Imię
Nazwisko
Rok urodzenia
Aktualna firma
Telefon
Adres korespondencyjny
Email
Czy posiadasz jedną z licencji? Nie posiadam żadnej z licencji ani certyfikatuMakler Papierów WartościowychDoradca Inwestycyjnycertyfikat Maklera Rynków Finansowychcertyfikat ukończenia kursów i szkoleń organizowanych przez ZMIDcertyfikat CIIA®certyfikat wpisu do rejestru AFIcertyfikat EFC®certyfikat EFG®certyfikat EFP®
Składka członkowska
Jeśli wybrałeś jedną z licencji - wpisz jej numer(y)

Wysyłając deklarację oświadczam, że znam statut Stowarzyszenia Związek Maklerów i Doradców oraz jako Członek zobowiązuje się do przestrzegania jego oraz regulaminu i uchwał Stowarzyszenia. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie danych Stowarzyszenia Związek Maklerów i Doradców i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Administratorem Twoich danych będzie Stowarzyszenie Związek Maklerów i Doradców z siedzibą przy ul. Siennej 93/2, 00-815 Warszawa Równocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie Moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do wglądu do treści danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.