Zostań Członkiem Wspierającym ZMID

Wypełniając poniższy formularz złożysz deklarację Członka Wspierającego ZMID.

To świetna decyzja! 🙂

Dzięki temu dołączysz do społeczności ponad 2000 osób – profesjonalistów oraz pasjonatów rynku kapitałowego. Aby zostać Członkiem Wspierającym nie musisz mieć licencji Maklera Papierów Wartościowych ani Doradcy Inwestycyjnego (jeśli posiadasz taką licencję złóż deklarację Członka Zwyczajnego. Pamiętaj aby wysyłając swoją deklarację opłacić składkę członkowską dzięki czemu będziesz móc w pełni wykorzystać wszystkie korzyści jakie dajemy naszym członkowie. Spodziewaj się również, że po zgłoszeniu zadzwonimy do Ciebie w ciągu maksymalnie 24 godzin aby potwierdzić twoje dane i chwile porozmawiać 🙂

DO USŁYSZENIA!

Imię
Nazwisko
Rok urodzenia
Aktualna firma
Telefon
Adres korespondencyjny
Email
Składka członkowska

Wysyłając deklarację oświadczam, że znam statut ZMID i jako Członek zobowiązuje się do przestrzegania jego oraz regulaminu i uchwał Stowarzyszenia. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie danych Związku Maklerów i Doradców i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Równocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie Moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do wglądu do treści danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.