Nasze Stowarzyszenie liczy obecnie już ponad 1700 Członków Zwyczajnych! To osoby silnie związane ze światem finansów, które na co dzień zajmują stanowiska w instytucjach jako:

  1. Maklerzy Papierów Wartościowych
  2. Zarządzający funduszami
  3. Analitycy 
  4. Członkowie Zarządu
  5. Doradcy inwestycyjni
  6. Doradcy finansowi
  7. Bankierzy

Poznaj nasza historię i sprawdź jakie osobistości są naszymi Członkami!

Dzięki nowej możliwości zostania członkiem wspierającym każdego dnia udaje nam się jeszcze bardziej rozszerzać sieć kontaktów pomiędzy naszymi sympatykami o osoby spoza rynków finansowych!

Szeroko rozbudowane kontakty to klucz do sukcesu na dzisiejszym rynku pracy, a dzięki organizowanym przez ZMID spotkaniom wszyscy nasi Członkowie otrzymują możliwość jego zdobycia!

Cieszymy się ze stale wzrastającego zainteresowania członkostwem w ZMID i naszą działalnością, a także zachęcamy wszystkich do przystąpienia do naszego grona!