ZMIDEX 30.11.2015 – Testowanie granicy

Podaż wciąż silnie przeważa nad popytem i nic nie wskazuje na ewentualną zmianę, która mogłaby nastąpić w najbliższym czasie. Indeks największych spółek konsekwentnie testuje coraz niższe granice spadków burząc nastroje respondentów do poziomów poniżej zera. Ciekawszym od pogłębiania się dziury w jakiej znajduje się WIG20 są nastroje jakimi eksperci obdarzyli małe i średnie spółki. Spadek wartości o odpowiednio 100% dla mediany i 50% dla średniej może budzić zdziwienie zwłaszcza, że w ostatnim tygodniu pokazały one ponownie, że są w stanie podążać w kierunku przeciwnym do rodzimych blue chips. Wygląda więc na to, że nastroje wśród profesjonalistów znajdują się obecnie w stanie takiego pesymizmu gdzie złe zachowanie oznacza katastrofę, a na dobre nikt nie zwraca uwagi...
[zmidex-barometer-view]

 

[zmidex-chart-view amount=”2″]
[zmidex-chart-view