ZMIDEX 28.12.2015 – Płaski okres

Końcówka roku zwykle nie cieszy się silną aktywnością i zainteresowaniem inwestorów. Niewielkie obroty sprawiają, że jakikolwiek silniejszy ruch ciężko jest właściwie zinterpretować. Podobnie jest w przypadku najnowszych odczytów badania. Eksperci oceniając perspektywy dla największych spółek w dalszym ciągu sinusoidalnie oscylują wokół zera, tym niemniej jednak po raz pierwszy pojawiła się dywergencja mediany i średniej. Wzrost tej pierwszej (niewiele ale jednak powyżej punktu 0), przy jednoczesnym spadku drugiej może sugerować przyszłe odbicie nastrojów. W przypadku mniejszych spółek respondenci są nastawieni pozytywniej. Kolejny tydzień niewielkich wzrostów zdążył już pobudzić nastroje ekspertów pomimo zgodnych głosów o tym, że najprawopodobniej jest to jedynie chwilowy oddech od spadkowej serii.
[zmidex-barometer-view]

[zmidex-chart-view amount=”6″]