ZMIDEX 28.06.2016 – Nastroje na dnie

Ostatnia wyprzedaż na europejskich parkietach spowodowana zaskakującymi wynikami referendum w Wielkiej Brytanii sprowadziła indeks nastrojów do najniższego poziomu od wprowadzenia nowej formuły ZMIDEX. Najnowsze odczyty wykazują spadek nastrojów profesjonalistów do wartości ujemnych, notując istotną zmianę względem ubiegłotygodniowych wyników. Mając na uwadze kontrariański charakter badania, ostatni wystrzał pesymizmu inwestorów może wskazywać na odreagowanie po ostatnich spadkach na warszawskim parkiecie.
Bartosz Pawlak
Członek Zarządu ZMID

[zmidex-barometer-view]

[zmidex-chart-view amount=”20″]