ZMIDEX 25-02-2015 – Wzrosty wbrew rynkowi

Po styczniowym odbiciu się rynku w połowie miesiąca i prawie 5% wzrostach, parkiet ponownie wraca do marazmu i konsolidacyjnego zachowania. Respondenci zdają się jednak przestawać zwracać uwagę na bieżącą sytuację na rynkach i konsekwentnie zwiększają swoje oczekiwania zarówno w krótko jak i długoterminowym okresie podnosząc poziom optymizmu do poziomów z początku stycznia tego roku. Wzrosty nastrojów wbrew zachowaniu się rynku mogą być podtrzymywane przez zbliżające się europejskie QE i oczekiwaną reakcję rynków po uruchomieniu programu. Silny wpływ na kreowanie optymizmu u respondentów może mieć również porozumienie grecko-europejskie oraz coraz większe prawdopodobieństwo obniżki stóp przez RPP.

Pobierz aktualne dane >>
[zmidex-chart-view amount=”10″]
[zmidex-table-view amount=”5″]

Piotr Cymcyk

Makler Papierów Wartościowych