ZMIDEX 23.11.2015 – Siła zmian

Po dłuższej technicznej przerwie badanie ZMIDEX wraca do regularnych publikacji. Zmiany dokonane zostały nie tylko na płaszczyźnie technicznej, dzięki czemu zarówno zaproszenia jak i wyniki badania będą publikowane o stałych porach, ale również merytorycznej. Od tego momentu eksperci oceniać będą nie tylko swój nastrój, jeśli chodzi o największe spółki ale także te, które często utrzymują się w opozycji do WIG20, a więc małe i średnie (niestety wymusza to budowę wykresów od nowa). Wraz z Fundacją Quantitative Finance przeprowadzone zostały również badania wartości prognostycznej ZMIDEX-u, których wyniki opublikujemy już wkrótce, a w najbliższym czasie poza wykresami pojawi się kolejny element graficzny, dzięki któremu na pierwszy rzut oka będzie można ocenić zmianę nastrojów na przestrzeni tygodnia!

Przechodząc jednak do samego badania – siłę zmian (tym razem politycznych) najlepiej można dostrzec na wykresach giełdowych przyjmując roczny interwał czasowy. Abstrahując od sympatii i antypatii – zbieżność pomiędzy zmianą na stanowisku Prezydenta RP, która okazała się jedynie początkiem wymiany władzy wykonawczej oraz początkiem trendu spadkowego na GPW ciężko zanegować. Od końca maja WIG20 stracił ok. 23% wartości, MWIG ok. 9%, a SWIG ok. 6%. Pomimo, że ogólny czynnik polityczny został już przez rynek dawno zdyskontowany (o czym świadczy zachowanie parkietu tuż po wyborach parlamentarnych), nowe pomysły ingerencji w najważniejsze sektory gospodarki zdają się być skutecznym sposobem na kopanie leżącego. Brak wiary w polepszenie sytuacji giełdowych mocarzy widać także w najnowszym badaniu ZMIDEX – bliska zeru mediana najlepiej obrazuje zrezygnowanie ekspertów w kontekście największych spółek. Więcej optymizmu widać w przypadku mniejszych spółek, które z ostatniego trendu wychodziły bardziej obronną, lecz wciąż poranioną ręką. Niewiadomą najbliższego tygodnia pozostaje jedynie czy testowane dna okażą się być jedynie początkowymi uskokami.

Piotr Cymcyk

[zmidex-chart-view amount=”1″]

[zmidex-chart-view