ZMIDEX 19.07.2016 – Radość z dystansu

Wybuch radości i optymizmu towarzyszący najnowszym wynikom ZMIDEX może wydać się dość kontrowersyjny. Szczególnie jeśli pod uwagę weźmiemy silny (bo aż 26-punktowy) wtorkowy spadek oczekiwań niemieckich analityków mierzony indeksem ZEW. Zdyskontowany rynkowo Brexit i bijące kolejne rekordy amerykańskie indeksy to jedne z czynników, które mogły wpłynąć na pobudzenie apetytu inwestycyjnego respondentów. Z drugiej jednak strony mozolne 4-procentowe wzrosty z ostatnich 2 tygodni odrabiające referendalną lukę, która pojawiła się pod koniec czerwca ciężko traktować jako zwyżkę silną fundamentalnie. Tym bardziej ten nagły wyskok optymizmu należy traktować z odpowiednim dystansem.

Piotr Cymcyk
Członek Zarządu ZMID

[zmidex-barometer-view]

[zmidex-chart-view amount=”20″]