ZMIDEX 19.04.2016 – Konsolidacja nastrojów

Kontynuacja wzrostów na warszawskim parkiecie nie przełożyła się na dalszą poprawę nastrojów profesjonalistów rynku kapitałowego. Odczyt badania ZMIDEX już od kilku tygodni pozostaje w konsolidacji o niewielkim zakresie wahań. Mając na uwadze kontrariański charakter wskaźnika, utrzymujące się umiarkowanie dobre nastroje należy traktować jako optymistyczną informację dla inwestorów, którzy obstawiają kontynuację odbicia od styczniowego dna.

Bartosz Pawlak
Członek Zarządu ZMID

[zmidex-barometer-view]

[zmidex-chart-view amount=”20″]