ZMIDEX 16-06-2015 – Poziom niezdecydowania

Ostatnie badanie nastrojów zdaje się potwierdzać pewne przesunięcie w poziomie, który respondenci traktują jako neutralny. Krótkoterminowe odczyty po raz trzeci na przestrzeni 5 ostatnich badań niemalże równają średnią jak i medianę do poziomu 50 punktów, co w przypadku niewielkich odchyleń może świadczyć o traktowaniu tego właśnie pułapu jako stosunkowo neutralnego rynkowo. Biorąc pod uwagę zachowanie indeksu WIG20, który zdążył już powrócić do poziomów sprzed poprzedniego rajdu w marcu, co skutecznie ogranicza możliwości jaśniejszego wyklarowania kierunku w jakim będzie on podążać, nie odbiegałoby to zbytnio od rzeczywistości, która również wydaje się być niezdecydowana.
[zmidex-chart-view amount=”10″]

Piotr Cymcyk

Makler Papierów Wartościowych

[zmidex-chart-view