ZMIDEX 14.12.2015 – Krwawienie

Bitwa podaży z popytem na przestrzeni ostatniego tygodnia po raz kolejny doprowadziła do silnego krwawienia rodzimych indeksów. Kolejne, ponad 6-procentowe przeceny sprowadziły je do poziomów, których nie widziano na parkiecie od lat (choć to zdanie może być ostatnio z powodzeniem powtarzane co tydzień…). Próżno szukać racjonalności w sytuacji gdy to emocje wywołane niepewnością wiodą prym na polskim rynku. Te przekładają się również bezpośrednio na nastroje respondentów i kolejne, tym razem ZMIDEX-owe dołki. Indeks nastrojów dla małych i średnich spółek po raz pierwszy odnotował odczyt ujemny dla oby wartości statystycznych, co z kolei powoli staje się normą w przypadku oczekiwań jakimi eksperci darzą rynkowych kolosów. Czy obecnie pogłębiająca się sytuacja to łapanie spadającego noża czy może początek świetnej okazji inwestycyjnej? Odpowiadając sobie na to pytanie warto pamiętać o tym, że jedynym pewnym dolnym ograniczeniem cen pozostaje punkt 0.
[zmidex-barometer-view]

[zmidex-chart-view amount=”4″]