ZMIDEX 13.09.2016 – Nadzieja na przyszłość

Wakacyjną stabilizację na optymistycznych poziomach zastąpiło mocne niezdecydowanie. Szczególniewidoczne jest ono w przypadku małych i średnich spółek, które przecież od początku lipca utrzymują silnie wzrostowy trend. Osiągające szczyty kursy budzą jednak najwidoczniej obawy o możliwą korektę. To mogłoby tłumaczyć tak silny spadek odczytów w stosunku do ostatniego tygodnia. Sinusoidalne zachowania respondentów bardziej klarowne są w przypadku największych spółek. Pogłębiające się spadki na WIG20, któremu niewiele już brakuje do osiągnięcia poziomów z początku wakacji idą w parze z coraz gorszymi nastrojami osiągając ujemną medianę pierwszy raz od… początku lipca. Wtedy jednak tak słabe oczekiwania zmieniły się w wakacyjną mini-hossę, co daje pewną nadzieję na kolejne tygodnie.

Piotr Cymcyk
Członek Zarządu ZMID

 

[zmidex-barometer-view]
 

[zmidex-chart-view amount=”20″]