ZMIDEX 12.07.2016 – Wyczekiwanie

Ostatni odczyt indeksu ZMIDEX wykazuje poprawę nastrojów względem ostatnich wyników, jednak wciąż daleko do optymizmu. Z jednej strony pozytywne dane z amerykańskiego rynku pracy oraz poprawa nastrojów na zagranicznych rynkach, natomiast z drugiej strony niepewność dotycząca konsekwencji potencjalnego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE oraz oczekiwanie na szczegóły zmian w OFE, wpłynęły na brak zdecydowania inwestorów. Respondenci postanowili pozostać poza rynkiem (utrzymanie gotówki), wyczekując na dalsze informacje napływające z zagranicznych rynków oraz zmiany w systemie emerytalnym.

Bartosz Pawlak
Członek Zarządu ZMID

[zmidex-barometer-view]

[zmidex-chart-view amount=”20″]