ZMIDEX 10.08.2015 – Błędna próba

Wydawało się, że nastroje ekspertów znalazły już swoją przystań, przy której zacumują w oczekiwaniu na silniejsze zmiany na GPW lub przynajmniej na odzyskanie przez nie prawdziwego potencjału do wzrostów. Tymczasem najnowsze odczyty zarówno krótko jak i długoterminowe uplasowały się zdecydowanie poniżej tych, które ostatnio namaściliśmy mianem owej przystani. Krach bankowy wywołany przez polityków spowodował co prawda jednorazowy spadek WIG20 o ok. 3% ale to niespodziewanie zrealizowane ryzyko polityczne nie powinno jednak aż tak silnie wpływać na przyszłe oczekiwania. Wszystko wskazuje więc na to, że spadek ten ma inne podłoże, a poprzednia próba zakotwiczenia respondentów okazała się chybiona.

[zmidex-chart-view amount=”20″]

[zmidex-chart-view