ZMIDEX 10-02-2015 – Zapomniana dywergencja

Od dłuższego czasu wykres badania krótkoterminowego oraz długoterminowego podążały w tym samym kierunku. Dzisiejszej sporej dywergencji warto więc poświęcić więcej uwagi. Prognozowany spadek w krótkim terminie po ubiegłotygodniowym odbiciu wynikać może z braku (wciąż) jakichkolwiek znaczących ruchów na GPW ale także z obaw przed szykującą się do kolejnego bankructwa Grecji. Gdy jutro EBC przestanie uznawać greckie obligacje kraj wróci poniekąd do punktu wyjścia. Wzrost odczytów długoterminowych podyktowany może być dalszą deflacją w Polsce, która jest w stanie zmusić RPP do obniżki stóp już w marcu, co powinno się przełożyć na poprawę koniunktury na giełdzie.

Piotr Cymcyk

Makler Papierów Wartościowych