ZMIDEX 06.09.2016 – Brak zdecydowania inwestorów

Najnowsze odczyty badania wskazują na istotne rozbieżności między inwestorami. Zarówno w przypadkunajwiększych, jak i mniejszych spółek, średnie odczyty są wyrażniej powyżej mediany, co wskazuje na grupę inwestorów, którzy są znacznie bardziej optymistycznie nastawieni na kontynuację wzrostów. Zdecydowanie więcej optymistów znajdziemy wśród mniejszych spółek, jednak nie są to jeszcze poziomy wskazujące na istotne przereagowanie, które mogłoby wyznaczać sygnał zmiany trendu.

Bartek Pawlak
Członek Zarządu ZMID

 

[zmidex-barometer-view]
 

[zmidex-chart-view amount=”20″]