ZMIDEX 05.08.2015 – Port na mieliźnie

Znacznie ciekawsze od długoterminowych wyników, które najprawdopodobniej zatrzymają się na parę tygodni przy rysującym się pułapie umiarkowanego (relatywnie do poprzednich) optymizmu, wydają się być odczyty krótkoterminowe. Poszukiwanie równowagi z obecnych cotygodniowych sinusoidalnych zmian wydaje się zbliżać ku końcowi odnajdując swoją bezpieczną przystań na poziomie zbliżonym do 50-punktowej średniej i 30-punktowej mediany. W przypadku potwierdzenia tego poziomu za tydzień, później może okazać się, że przystań okaże się mielizną, z której biorąc pod uwagę obecne ruchy na WIG20 trudno będzie się wydostać w szybkim tempie.

[zmidex-chart-view amount=”20″]

[zmidex-chart-view