ZMIDEX 09-06-2015 – Czas niepewności

Gdy WIG20 nurkuje o kolejne 2.5% na przestrzeni tygodnia jednocześnie neutralizując prawie cały marcowo-kwietniowy ruch na północ ciężko byłoby oczekiwać euforii w nastrojach respondentów. Najnowsze wyniki badania wycofały zarówno długo-  jak i krótkoterminowe nastroje w okolice końca lutego. Najprościej taki odwrót od rynkowego optymizmu wśród inwestorów i ekspertów rynkowych tłumaczyć można ponownymi wzrostami światowego ryzyka politycznego. Obawy o Grecję, wybory tureckie, czy ponowny wzrost napięć na Ukrainie są wydarzeniami, które rynek mógł jednak zdyskontować już wcześniej, a to oznaczałoby, że źródłem prawie 6% spadków na parkiecie w niecały miesiąc może być nie tylko potrzeba realizacji zysków i podążanie za innymi europejskimi indeksami ale także inna, niedostrzegalna jeszcze przez inwestorów tendencja.

[zmidex-chart-view amount=”10″]

Piotr Cymcyk

Makler Papierów Wartościowych

[zmidex-chart-view