Mirbud S.A.

Opracowanie, które można pobrać poniżej zostało przygotowane wyłącznie w celach edukacyjnych. Nie stanowi ono propozycji żadnej konkretnej decyzji inwestycyjnej w odniesieniu do jakiegokolwiek instrumentu finansowego oferowanego przez Mirbud S.A.


Mirbud S.A. - informacje podstawowe o spółce
Mirbud S.A. - akcjonariat spółki na dzień 3 lipca
Mirbud S.A. - wybrane wyniki finansowe spółki

Niedoceniony element branży budowlanej

MIRBUD S.A. działa jako generalny wykonawca w większości segmentów budownictwa. Poprzez spółki zależne JHM Development S.A oraz PBDiM Kobylarnia S.A. realizuje odpowiednio projekty z branży deweloperskiej oraz sektora robót inżynieryjno-drogowych. Mirbud notowany jest na głównym parkiecie GPW od 2008 r, posiadając blisko 30-letnie doświadczenie oraz ponad 500 zakończonych projektów inwestycyjnych.

Szacujemy, że w przyszłych wynikach Mirbud rosnący udział będzie miał sektor działalności deweloperskiej, który w obrębie całej Grupy Mirbud charakteryzuje się jedną z wyższych rentowności. Prognozujemy również, że działalność w zakresie sprzedaży usług wynajmu realizowana głównie poprzez obiekt Marywilska 44 będzie w dalszym ciągu utrzymywała stabilną rentowność na poziomie 40% i w 2022 wygeneruje blisko 50 mln zł przychodu. Ponadto zakładamy, że w zakresie robót inżynieryjno-drogowych oraz budownictwa produkcyjnego nastąpi stabilizacja marż na poziomie odpowiednio ok. 5% oraz ok. 8%.

Mirbud S.A. - relatywny kurs akcji

Prognozujemy wzrost przychodów całej grupy do poziomu 1,24 mld zł w roku 2022. W latach 2018 – 2022 oczekujemy rentowności brutto na sprzedaży dla całej Grupy na poziomie ok. 9%. W przypadku zysku netto oczekujemy utrzymania w perspektywie do 2022 stabilnego poziomu w okolicach 27 mln zł

W latach 2018-2023 oczekujemy stabilnego poziomu długu z lekką spadkową w długim terminie w skali całej Grupy oraz zmiany struktury długu między Spółkami w grupie. Zakładamy, że MIRBUD S.A. będzie delewarował się w tempie około 10 mln PLN rocznie, natomiast w spółce JHM Development S.A. zadłużenie będzie początkowo wzrastało o około 20 mln PLN rocznie z tytułu realizacji inwestycji deweloperskich, a następnie o około 10 mln zł z tytułu kolejnych inwestycji.

Bazując na wycenie porównawczej akcja Mirbud mogłaby osiągnąć wartość rzędu 1,39 zł. Metoda dochodowa wskazuje z kolei na wartość rzędu 1,86 zł. Po zastosowaniu wag odpowiednio 30% oraz 70% prognozujemy, że w przeciągu 12 miesięcy kurs akcji Mirbud może osiągnąć kurs na poziomie 1,72 zł / akcja, co w porównaniu z obecną ceną na rynku jest wartością o 45,8% wyższą.


Czy warto zainteresować się Spółką Mirbud?

Z pełnego opracowania, które można pobrać poniżej dowiesz się między innnymi:

  • Na czym dokładnie opiera się działalność spółki Mirbud.
  • Czy obecna sytuacja gospodarcza sprzyja takim spółkom jak Mirbud.
  • Jakie perspektywy ma przed sobą branza budowlana. Jakie są jej największe szanse i zagrożenia.
  • Jak prognozujemy przychody oraz rentowność poszczególnych segmentów działalności Mirbud.
  • Jak wyglądają nasze szacunki zadłużenia spółki w kolejnych latach.
  • Jakie założenia i dlaczego przyjęliśmy do wyceny akcji Mirbud.

POBIERZ PEŁNE OPRACOWANIE TUTAJ