Analityk Nadzoru i Kontroli Działalności Funduszy

W Citi Handlowy najważniejsi są dla nas klienci. Dzięki profesjonalizmowi, pomysłom i indywidualnemu podejściu każdego dnia tworzymy dla nich lepsze i bardziej przyjazne produkty finansowe. Osiągamy to współpracując z najlepszymi i nieustannie się rozwijając. Z nami czekają Cię wyzwania od pierwszego dnia, a zrealizujesz je ze współpracownikami, którzy dzięki swojemu doświadczeniu pozostaną dla Ciebie motywacją i wsparciem. Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Analityk Nadzoru i Kontroli Działalności Funduszy

 

Twój zakres obowiązków:

 • Weryfikowanie zgodności działalności funduszy z przepisami prawa i z ich statutami w zakresie regulacji AIFMD, UCITS, Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
 • Przygotowywanie raportów na potrzeby wewnętrzne oraz raportów wynikających z umów z Klientami w tym zasilanie danymi oraz uzgadnianie z Klientami
 • Obsługa Klientów krajowych: Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Powszechne Towarzystwa Emerytalne i Towarzystwa Ubezpieczeniowe, dla których Bank Handlowy pełni rolę Depozytariusza lub Agenta Rozliczającego, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania telefoniczne, mailowe i pisemne odnośnie min. transakcji na papierach wartościowych i aktywów klientów
 • Monitorowanie rozliczeń na rachunkach papierów wartościowych, rachunkach pieniężnych oraz pozostałych rachunkach, na których przechowywane są aktywa funduszy w tym prawidłowość ewidencji środków pieniężnych
 • Monitorowanie przekroczeń dziennych limitów kredytowych pod rozliczenia transakcji na papierach wartościowych
 • Monitorowanie płynności środków finansowych na rachunkach inwestycyjnych funduszy
 • Weryfikacja instrukcji rozliczeniowych przekazywanych przez Klientów w tym obsługa aplikacji występujących w procesie
 • Weryfikacja dokumentacji Klientów w tym monitorowanie zmian statutów, prospektów, polityk rachunkowości funduszy inwestycyjnych i emerytalnych
 • Zbieranie danych i przygotowywanie faktur za usługi depozytariusza
 • Przygotowanie raportów wewnętrznych oraz raportów wynikających z umów z Klientami i wyjaśnianie reklamacji Klientów
 • Podstawowa obsługa operacyjna procesów nadzorczo-kontrolnych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne o specjalności finanse i bankowość lub rachunkowość – mile widziani są także studenci IV lub V roku studiów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Zaangażowanie w pracę i rozwój
 • Chęć uczenia się i podejmowania nowych wyzwań a także otwartość na zmiany

Mile widziane:

 • Szkolenia z zakresu obsługi klienta i doświadczenie w tym zakresie
 • Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i regulacji rynkowych w tym zakresie
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie działalności funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, dodatkowym atutem będzie znajomość regulacji UE w tym zakresie
 • Dobra znajomość Microsoft Excel, Microsoft Word
 • Doświadczenie w pracy związanej z czynnościami kontrolno-nadzorczymi lub wyceną aktywów i ustalaniem Wartości Aktywów Netto funduszy i WAN/j, WAN/c.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia
 • Szczegółowe przyuczenie do wykonywania powierzonych zadań i obowiązków w tym przydzielenie opiekuna odpowiedzialnego za przyuczenie
 • Pracę zdalną (po okresie przyuczenia) w trybie 3 dni z biura;
 • Szeroki pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, pakiet Benefit Systems, ubezpieczenia, PPE)
 • Szanse zdobycia doświadczenia i pogłębienia wiedzy w zakresie działalności funduszy oraz działania rynku kapitałowego w tym wiedzy w obszarze bankowości, rozliczeń transakcji na papierach wartościowych, księgowości funduszy
 • Szkolenia min. w zakresie rynków kapitałowych, instrumentów finansowy, samorozwoju i wiele innych
 • Szansę na rozwijanie kariery w międzynarodowym środowisk
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

<<< Aplikuj na to stanowisko >>>


Co się stanie po kliknięciu „APLIKUJ”?

Zostaniesz przeniesiony na oficjalną stronę rekrutacji Citi Handlowy, gdzie należy złożyć swoje CV.