XXIV Nadzwyczajny Zjazd Maklerów i Doradców

Związek Maklerów i Doradców zawiadamia, że 25 maja 2017 roku (czwartek) w Warszawie przy ul. Siennej 93 lok. 2 w Biurze ZMID odbędzie się XXIV Nadzwyczajny Zjazd Maklerów i Doradców. 

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 18.00

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zjazdu.
 2. Wybór Prezydium Zjazdu.
 3. Wybór Komisji Mandatowej i pozostałych komisji zjazdowych.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zjazdu i zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Propozycje zmian w Statucie Związku Maklerów i Doradców.
 7. Propozycje zmian w Zasadach Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców.
 8. Rozpatrzenie sprawozdań organów Związku.
 9. Zatwierdzenie sprawozdań organów Związku.
 10. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium organom Związku za 2016 rok.
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie obrad

Do udziału w Zjeździe uprawniony jest każdy członek Związku Maklerów i Doradców legitymujący się ważnym dokumentem tożsamości. Ze względów logistycznych prosimy o potwierdzenie przybycia na Zjazd emailem na adres: zjazd2017@zmid.org.pl

Ogłoszenie o Zjeździe zostało również opublikowane w GG Parkiet w dniu 11.05.2017.