XXIII Zwyczajny Zjazd Maklerów i Doradców

Związek Maklerów i Doradców zawiadamia, że 20 kwietnia 2016 roku (środa) w Warszawie przy ul. Siennej 93 lok. 2 w Biurze ZMID odbędzie się XXIII Zwyczajny Zjazd Maklerów i Doradców. 

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 18.30

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zjazdu.
 2. Wybór Prezydium Zjazdu.
 3. Wybór Komisji Mandatowej i pozostałych komisji zjazdowych.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zjazdu i zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie nowego Regulaminu Zjazdu
 7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Związku.
 8. Zatwierdzenie sprawozdań organów Związku.
 9. Głosowanie nad wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.
 10. Wybory do organów Związku na nową kadencję
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie obrad

Do udziału w Zjeździe uprawniony jest każdy członek Związku Maklerów i Doradców legitymujący się ważnym dokumentem tożsamości. Ze względów logistycznych prosimy o potwierdzenie przybycia na Zjazd emailem na adres: zjazd2016@zmid.org.pl

Ogłoszenie o Zjeździe zostało również opublikowane w GG Parkiet w dniu 06.04.2016.