XXII Nadzwyczajny Zjazd Maklerów i Doradców

Związek Maklerów i Doradców zawiadamia, że 28 stycznia 2016 roku (czwartek) w Warszawie przy ul. Siennej 93 lok. 2 w Biurze ZMID odbędzie się XXII Nadzwyczajny Zjazd Maklerów i Doradców. 

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 18.30

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zjazdu
  2. Wybór Prezydium Zjazdu
  3. Wybór Komisji Mandatowej i pozostałych komisji zjazdowych
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zjazdu i zdolności do podejmowania uchwał
  5. Przyjęcie porządku obrad
  6. Propozycja zmian w Statucie Związku Maklerów i Doradców
  7. Wolne wnioski
  8. Zamknięcie obrad

Do udziału w Zjeździe uprawniony jest każdy członek Związku Maklerów i Doradców legitymujący się ważnym dokumentem tożsamości. Ze względów logistycznych prosimy o potwierdzenie przybycia na Zjazd emailem na adres: zjazd2016@zmid.org.pl

Ogłoszenie o Zjeździe zostało również opublikowane w GG Parkiet w dniu 07.01.2016.