Procedura uzyskania licencji Doradcy Inwestycyjnego po zdanym egzaminie

W związku z dużą liczbą zapytań od osób, którym udało się z sukcesem zdać ostatnie sprawdziany umiejętności dla posiadaczy licencji CFA (jeszcze raz gratulujemy!), poniżej zamieszczamy kompletną i przetestowaną procedurę o tym jakie kroki dalej powinniście podjąć żeby dopiąć wszystkie formalności 🙂

1. Pobrać z KNF Zaświadczenie o zdanym egzaminie (można je otrzymać także pocztą).

2. Poprosić CFA Society Poland o zaświadczenie o posiadaniu licencji CFA ( Uwaga: aby takie zaświadczenie otrzymać, trzeba mieć opłaconą składkę CFA za bieżący rok, która wynosi 350 USD ).

3. Pobrać wniosek o wpis na listę Doradców Inwestycyjnych dla osób, które zdały sprawdzian umiejętności, wypełnić go i załączyć następujące załączniki (uwaga: po wniosek możecie również zgłosić się do nas 🙂 )

– Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (koszt ok. 30 PLN )
– Zaświadczenie z CFA Society Poland o posiadaniu tytułu CFA (dokument z pkt. 2)
– Kopię zaświadczenia o zdaniu egzaminu z KNF- tak, tego samego, który otrzymałeś z KNF-u 🙂 (dokument z pkt. 1)
– Notarialnie potwierdzone xero dyplomu CFA Institute (może być w rozmiarze A4)
– Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 PLN (może być w formie wydruku)
– Jeżeli chcesz otrzymać licencję w formie papierowej to także – dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 PLN na konto podane przez KNF.

Licencję otrzymacie w terminie miesiąca od dnia wpisu na listę doradców inwestycyjnych.

UWAGA! – na złożenie kompletu dokumentacji macie czas do 3 miesięcy od ogłoszenia wyników egzaminu.

Dokumenty można złożyć osobiście w KNF lub wysłać na adres:
Komisja Nadzoru Finansowego
Departament Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
skrytka pocztowa 419

W razie pytań, chętnie służymy pomocą, a po wszystkim serdecznie zapraszamy do przystąpienia do ZMID!

Sprawdź jak wygląda sprawdzian umiejętności i czego się po nim spodziewać!