XXV Zjazd Zwyczajny ZMID

Informujemy, że w dniu 14 listopada Zarząd Związku Maklerów i Doradców (ZMID) podjął Uchwałę w sprawie zwołania XXV Zjazdu Zwyczajnego Związku Maklerów i Doradców. XXV Zjazd Maklerów i Doradców odbędzie się 26 listopada (poniedziałek) o godzinie 19:00 przy ulicy Chłodnej 51 (budynek Warsaw Trade Tower). Porządek obrad XXV Zjazdu znajduje się poniżej:

 • Otwarcie Zjazdu.
 • Wybór Prezydium Zjazdu.
 • Wybór Komisji Mandatowej i pozostałych komisji zjazdowych.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zjazdu i zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Rozpatrzenie sprawozdań organów Związku.
 • Zatwierdzenie sprawozdań organów Związku.
 • Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium organom Związku za 2017 rok.
 • Wybory do organów Związku na nową kadencję.
 • Propozycje zmian w Statucie Związku Maklerów i Doradców.
 • Omówienie uchwały Zarządu ws. wykreślenia Członków.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie obrad.

Przypominamy, że w Zjeździe wziąć udział mogą jedynie Członkowie Zwyczajni, Honorowi oraz Wspierający Związku przy czym czynne prawo wyborcze zgodnie ze Statutem ZMID przysługuje jedynie Członkom Zwyczajnym.

Jeśli nie wiesz czy wciąż należysz do ZMID lub jaki jest status Twojego członkostwa skontaktuj się z nami pod adresem mailowym biuro@zmid.org.pl

Wszystkich Członków, którzy pragną wziąć udział w XXV Zjeździe prosimy o poinformowanie o swojej obecności pod adresem mailowym biuro@zmid.org.pl