XXV Zjazd Zwyczajny ZMID – wyniki

XXV Zjazd cieszył się ponadprzeciętnie wysokim zainteresowaniem. Ponad 40 Członków Zwyczajnych wzięło udział w Zjeździe omawiając ostatnie 2 lata działalności Stowarzyszenia.

Na kolejną kadencję Prezesa Zarządu wybrany przez Zjazd został Paweł Cymcyk. Pozostali wybrani Członkowie Zarządu Związku to Piotr Cymcyk (Wiceprezes Zarządu) oraz Adrian Lis.

Wybór na kolejną kadencję to duża odpowiedzialność. Podczas dwóch ostatnich lat, dzięki ciężkiej pracy całego Zarządu udało się zrealizować wiele projektów, jak trzy duże konferencje branżowe, cykl spotkań Your Empowering Success, Kapitalny Mundial, Igrzyska Rynku Kapitałowego, a także rozszerzyć zakres szkoleń prowadzonych przez Związek i rozwinąć od zera pomoc Członkom w znalezieniu zatrudnienia na rynku. Mogę obiecać, że Zarząd w dalszym ciągu będzie dokonywał wszelkich starań, aby czerwone maklerskie szelki zyskiwały jeszcze większy prestiż i uznanie.

– mówi Paweł Cymcyk, Prezes Związku Maklerów i Doradców.

Ponadto Zjazd dyskutował o sprawach bieżących Związku oraz omówił działania Zarządu w sprawie weryfikacji listy członków.