Kapitalny PLAN dla GPW

W specjalnym dodatku GG Parkiet pt:  “Rynek kapitałowy rozwija polską gospodarkę” (02.11.2015)  uwagi i pomysły na rozwój warszawskiej giełdy prezentowali przedstawiciele najważniejszych instytucji rynkowych. Poniżej pełny tekst komentarza przygotowanego przez Związek Maklerów i Doradców.


Kapitalny PLAN

Polski rynek kapitałowy to jeden z największych sukcesów 25 lat transformacji. W tym czasie dosłownie od zera powstała kompletna i sprawna infrastruktura, dzięki której firmy mają dostęp do kapitału, a inwestorzy możliwość zarządzania swoimi środkami. To prawda, że w ciągu tych 25 lat sporo robiło się szybko i na wyczucie, co generowało błędy i wypaczenia. Jednak historia pokazuje, że niektórych wielkich zmian nie można zrobić małymi krokami – tak jak przepaści nie da się przeskoczyć dwoma mniejszymi skokami.

Amerykanie potrzebowali 12 lat by wylądować na Księżycu. Odnosząc się do tej skali po 25 latach sukces polskiego rynku kapitałowego mierzony osiągniętym stopniem rozwoju i zaawansowania mógłby być porównany do budowy bazy na Marsie. Ćwierć wieku temu obecny stan wydał się równie nierealny co latające samochody z kultowego „Powrotu do przyszłości”. Aby w kolejnych latach nie stracić osiągniętego dorobku, potrzebny jest Kapitalny PLAN, na który składają się:

P – Przewidywalność

Rynek kapitałowy nie potrzebuje prezentów, ulg czy stymulacji – zamiast tego fundamentem jego rozwoju, z którego korzyści będą czerpać wszyscy, jest  przewidywalność. Jej całkowitym zaprzeczeniem są takie wydarzenia jak nagłe zmiany w systemie emerytalnym, a także nieoczekiwane i szybkie zapowiedzi wprowadzenia opodatkowania sektora finansowego. To ciosy, które sukcesywnie odstraszają kolejne ważne grupy uczestników krajowego rynku kapitałowego, a do tego podnoszą koszty dla jego klientów, czyli dla wszystkich. Przewidywalność gwarantuje konsultacja pomysłów i ich ekonomiczna kalkulacja oraz ich wprowadzanie poprzedzone odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wszyscy uczestnicy mogli się do nich przygotować.

L – Legislacja

Ustawy regulujące wszystkie istotne obszary emerytalne (OFE, PPE) są przestarzałe. OFE powinny móc stosować instrumenty pochodne choćby do zabezpieczania ryzyka walutowego czy móc delegować na inne podmioty zarządzanie tych części swoich portfeli, które są spoza ich ekspertyzy. Ponadto oferowanie jednej strategii w OFE wszystkim uczestnikom jest dalekie od optymalnego. W przypadku PPE katastrofą jest brak możliwości obsługi uczestnictw online, brak automatycznego zapisu pracowników przy tworzeniu PPE oraz brak możliwości rozróżnienia wysokości PPE po pracownikach. Kuriozalny jest także fakt, że składki PPE wchodzą do podstawy opodatkowania PIT. Zmiany tych elementów można wprowadzić szybko, bez żadnych kosztów i z korzyścią dla całego systemu emerytalnego na najbliższe dziesięciolecia. Każdy dzień opóźnienia to realne koszty, bo czas to pieniądz.

Jakie jest Twoim zdaniem najlepsze źródło informacji rynkowych?
Podziel się swoją opinią w ankiecie o mediach dla maklerów i doradców!

A – Akumulacja wiedzy i pieniędzy

Poza ujęciem systemowym poprawa kondycji systemu emerytalnego powinna też dotyczyć pracy u podstaw oznaczającej edukację finansową na każdym poziomie szkolnictwa. Przeciętny Polak nie wie nic o giełdzie, bardzo mało o bankach i ubezpieczeniach i nie radzi sobie z najprostszymi obliczeniami. Do systemu edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym muszą być wprowadzone zajęcia z zakresu finansów osobistych, oszczędzania i inwestowania. Ta organiczna edukacja stworzy kapitał wiedzy, który wzbudzi większe zaufanie do rynku kapitałowego oraz, co ważniejsze, świadomość konieczności akumulacji kapitału i zmniejszy roszczeniowość. Powszechna świadomość, że równo można dzielić tylko biedę wpłynie pozytywnie na polski rynek kapitałowy i oszczędności Polaków. Miejscem startu budowy tego kapitału powinno być IKE połączone z IKZE oferujące oba benefity podatkowe dodatkowo powiązanie z PPE które mogłoby stać się obowiązkową częścią systemu emerytalnego.

N – Nadzór

Rozwój każdego rynku jest możliwy tylko przy rosnącej konkurencji. Do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego potrzeba uproszczenia i większej precyzji w przepisach. Porządek prawny łączy się z przewidywalnością, która pozwoliłaby krajowym i zagranicznym podmiotom na polskim rynku oferować nowe i tańsze usługi swoim klientom. Nadzór nad rynkiem musi być dokładny i rozważny, bo buduje zaufanie równie mocno jak edukacja o nim, jednak nie powinien permanentnie blokować rozwoju. Elementem wymagającym poprawy są tu przedłużające się postępowania w KNF, które powodują potencjalne szkody dla uczestników funduszy inwestycyjnych, zniechęcając potencjalnie rzesze ludzi do rynku kapitałowego.

Dobrze rozwinięty rynek kapitałowy jest kwintesencją demokracji – korzyści z jego rozwoju czerpią wszyscy. Po 25 latach możemy powiedzieć, że sukces tego rynku jest sukcesem polskiej gospodarki, zatem już dziś działajmy na rzecz zmian, które sprawią, że za kolejne 25 lat efekty będą równie imponujące.


Komentarze pozostałych instytucji ze specjalnego dodatku “Rynek kapitałowy rozwija polską gospodarkę” dzięki uprzejmości GG Parkiet możesz ściągnąć stąd. Jeżeli masz uwagi i sugestie co należałoby zmienić aby GPW rozwijała się lepiej i szybciej – podziel się w komentarzu!

Pawel-Cymcyk3

Paweł Cymcyk

Prezes Związku Maklerów i Doradców

 

 

 

Jakie jest Twoim zdaniem najlepsze źródło informacji rynkowych?
Podziel się swoją opinią w ankiecie o mediach dla maklerów i doradców!