• XXV Zjazd Zwyczajny ZMID

    Informujemy, że w dniu 14 listopada Zarząd Związku Maklerów i Doradców (ZMID) podjął Uchwałę w sprawie zwołania XXV Zjazdu Zwyczajnego Związku Maklerów i Doradców. XXV Zjazd Maklerów i Doradców odbędzie się 26 listopada (poniedziałek) o godzinie 19:00 przy ulicy Chłodnej 51 (budynek Warsaw Trade Tower). Porządek obrad XXV Zjazdu znajduje się poniżej: Otwarcie Zjazdu. Wybór…

    Read More
  • Uchwała o skreśleniu Członków

    Informujemy, że w dniu 31 października Zarząd Związku Maklerów i Doradców (ZMID) działając na podstawie §29 ust. 1 lit. g Statutu ZMID podjął Uchwałę o w sprawie skreślenia Członków Związku Maklerów i Doradców z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej za lata 2015 lub 2016 albo 2017. Każdy Członek, do którego Związek posiada kontakt…

    Read More