• ZMIDEX 21.03.2016 – Wędrówka po szczytach nastrojów

  Seria dobrych danych gospodarczych z Polski – produkcja, sprzedaż, zatrudnienie – oraz utrzymanie krótkoterminowego, jak na razie, wzrostowego trendu od chwili styczniowego odbicia znajdują swoje odzwierciedlenie w nastrojach respondentów. Wyniki najnowszego badania to kolejny z rzędu tydzień stabilizacji optymizmu zarówno dla największych jak i dla średnich spółek. Spadająca zmienność w odczytach nastrojów może wskazywać na…

  Read More
 • ZMIDEX 15.03.2016 – Nastroje dopisują

  Kontynuacja wzrostów na warszawskim parkiecie przyniosła dalszą poprawę nastrojów. Indeks WIG20 wzrósł od dołka z połowy stycznia o 15%, pokonując barierę 1900 pkt, a tym samym podnosząc nadzieję respondentów odnośnie wzrostów w nadchodzącym tygodniu. Poprawie uległy również nastroje wśród małych i średnich spółek,  wyrównując tym samym rekordowe odczyty od czasu uruchomienia nowej formuły indeksu. Niemniej…

  Read More
 • ZMIDEX 07.03.2016 – Zmniejszenie polaryzacji

  Po ubiegłotygodniowym rozwidleniu nastrojów dla największych i średnich spółek, oceny respondentów wydają się raz jeszcze dążyć do konwergencji. Stosunkowo silne zachowanie polskiego parkietu na przestrzeni ostatniego tygodnia doprowadziło do ocieplenia wizerunku WIG20, który w dalszym ciągu robi podchody do dawno już niewidzianego poziomu 1900 pkt. Z drugiej strony po tak silnym rajdzie na południe, nawet…

  Read More
 • ZMIDEX 01.03.2016 – Obawy o największe spółki

  Miniony miesiąc przyniósł wzrost głównych indeksów na warszawskim parkiecie, jednak pogorszenie nastrojów w Europie wyhamowało optymizm respondentów. Ostatni odczyt ankiety ZMIDEX wykazuje zwiększone obawy o notowania największych spółek. Na drugim biegunie znajdują się małe i średnie spółki, gdzie nastąpiła dalsza poprawa nastrojów, notując tym samym rekordowe wyniki od czasu uruchomienia nowej formuły ZMIDEX. Optymizm respondentów…

  Read More