ZMIDEX 01.03.2016 – Obawy o największe spółki

Miniony miesiąc przyniósł wzrost głównych indeksów na warszawskim parkiecie, jednak pogorszenie nastrojów w Europie wyhamowało optymizm respondentów. Ostatni odczyt ankiety ZMIDEX wykazuje zwiększone obawy o notowania największych spółek. Na drugim biegunie znajdują się małe i średnie spółki, gdzie nastąpiła dalsza poprawa nastrojów, notując tym samym rekordowe wyniki od czasu uruchomienia nowej formuły ZMIDEX. Optymizm respondentów może wiązać się z oczekiwaną poprawą wyników małych i średnich spółek w trwającym sezonie wyników, jednak prawdziwym testem dla rynku mogą okazać się piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy.

Bartosz Pawlak
Członek Zarządu ZMID

 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Dla największych spółek
  • Dla małych i średnich spółek
loading data...