Współpracując ze Szkołą Analityków, organizujemy praktyczne szkolenia z najpopularniejszego w dzisiejszych czasach narzędzia – MS Excel!

Szkoła Analityków

Szkolenie Młodszy Analityk

Celem kursu jest przekazanie praktycznej wiedzy niezbędnej w pracy analityków i osób pracujących na dużych bazach danych. Na kursie przekazywana jest wiedza, która jest przydatna dla osób znajdujących zatrudnienie w działach analiz, działach sprzedaży, firmach produkcyjnych, instytucjach finansowych, czy dużych firmach w zakresie zarządzania ryzykiem oraz optymalizacji decyzji produkcyjnych/sprzedażowych.

Więcej informacji o szkoleniu znajdziesz tutaj

Analityk Inwestycyjny

Kurs jest skierowany dla osób pragnących rozwijać swoje umiejętności potrzebne w pracy analityka inwestycyjnego. Nacisk położony jest na przekazywanie wiedzy praktycznej, pracę na rzeczywistych danych finansowych i budowanie realnych modeli, które można wykorzystać w bieżącej pracy analityka.

Więcej informacji o szkoleniu znajdziesz tutaj

Więcej informacji o Szkole Analityków znajdziesz tutaj