W trakcie swojej 25-letniej historii współprowaliśmy z licznymi polskimi oraz zagranicznymi przedsiębiorstwami, instytucjami rynku finansowego, czy uczelniami. Zaufały nam między innymi:

Wśród długoterminowych Partnerów ZMID warto wymienić:

ACIIA

Jednym z naszych międzynarodowych Partnerów jest Association of Certified International Investment Analysts (ACIIA). Dzięki naszej współpracy wszyskie osoby, którym udało się uzyskać licencję Doradcy Inwestycyjnego mogą przystępować od razu do Egzaminu Finałowego CIIA®, bez konieczności zdawania Egzaminu Podstawowego! Licencję CIIA można w skrócie podsumować jako europejski odpowiednik licencji CFA nadawanej przez CFA Institute. Jest niezwykle popularna m.in w krajach Azji, Szwajcarii oraz krajach kontynentalnej Europy Zachodniej.

Więcej o licencji CIIA możesz dowiedzieć się tutaj

Kancelarię Bird & Bird

Bird & Bird to kancelaria prawna, która wspiera Związek Maklerów i Doradców w działaniach legislacyjnych i procesie ustawodawczym.
Kancelaria Bird&Bird

Bird & Bird jest międzynarodową kancelarią prawną posiadającą 28 biur w 19 krajach na świecie. Polskie biuro Bird & Bird reprezentuje ponad 45 prawników o szerokim zakresie specjalizacji, obejmującym m.in.: fuzje i przejęcia, venture capital, rynki kapitałowe, prawo handlowe, prawo bankowe, prawo nowych technologii, prawo konkurencji, własność intelektualną i znaki towarowe, prawo pracy, nieruchomości, postępowania sądowe i arbitrażowe.

Nasi prawnicy tworzą zespół łączący wiedzę, doświadczenie i zrozumienie mechanizmów biznesowych, co pozwala sprawnie i konstruktywnie rozwiązywać problemy klientów oraz wychodzić naprzeciw ich zmieniającym się potrzebom.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie przy transakcjach kapitałowych i dłużnych. Dzięki naszemu innowacyjnemu podejściu współtworzymy i przeprowadzamy też nowatorskie, pełne wyzwań projekty, z którymi się utożsamiamy.

Pracujemy dla spółek z wielu sektorów gospodarki. Doradzamy w zakresie corporate governance, rynków kapitałowych i compliance, przeprowadzamy audyty dokumentów korporacyjnych, doradzamy w zakresie tworzenia best practice dla zarządów i rad nadzorczych.

Międzynarodowe rankingi rekomendują Bird & Bird w wielu dziedzinach prawa. W 2015 roku sieć Bird & Bird uznana została najlepszą firmą prawniczą dekady w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Adres:
Bird & Bird Maciej Gawroński sp. k.
ul. Ks. I. Skorupki 5
00-546 Warszawa
www.twobirds.com
Kontakt:
Tel +48 22 583 79 00
Twitter: @twobirds
www.twobirds.com/pl
zapytanie@twobirds.com

Towarową Giełdę Energii

Towarowa Giełda Energii współpracuje z nami przy szkoleniach i egzaminach dotyczących rynku towarowego, a także pomaga zrzeszać ZMID osoby związane z tą częścią rynku kapitałowego 

Towarowa Giełda Energii

Więcej informacji na temat szkoleń i egzaminów na Maklera Giełdowego Rynku Towarów Giełdowych znajdziecie tutaj

Więcej informacji na temat szkoleń i egzaminów na Maklera Giełdowego Rynku Instrumentów Finansowych znajdziecie tutaj

Fundację Quantitative Finance

Razem z Fundacją Rozwoju Zawodowego “Quantitative Finance” realizujemy projekty badawcze oraz raporty analityczne o tematyce makroekonomiczne, gospodarczej oraz Big Data.

Fundacja Quantitative Finance

Dotychczas powstałe analizy dotyczą między innymi:
1. Text miningu w finansach
2. Japońskiej rewolucji gazowej
3. Prognozy stopy inflacji
4. Wartości prognostycznej indeksu nastrojów ekspertów rynku.

Wszystkie analizy możecie znaleźć tutaj

Fundację Standardów Raportowania

Fundacja Standardów Raportowania to organizacja, której celem jest poprawa jakości obiegu informacji, raportowania oraz komunikacji na rynkach kapitałowych i finansowych. Została założona w 2015 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz
Związku Maklerów i Doradców!

Fundacja Standardów Raportowania

Najistotniejszym projektem realizowanym aktualnie przez Fundację i wspieranym przez ZMID jest opracowanie Ogólnych Standardów Raportowania (OSR). Służą one spółkom notowanym na warszawskiej giełdzie jako wsparcie przy tworzeniu własnych polityk informacyjnych (Indywidualnych Standardów Raportowania). Powszechny charakter Fundacji oraz współpraca z organizacjami zrzeszającymi różne grupy interesariuszy rynku powodują, że OSR jest standardem środowiskowym.

Fundacja prowadzi także działalność badawczą i edukacyjną w zakresie komunikacji i raportowania na rynkach kapitałowych i finansowych. Działający w ramach Fundacji Komitet Certyfikacyjny, w skład którego wchodzą przedstawiciele organizacji zrzeszających poszczególne grupy uczestników polskiego rynku kapitałowego, zajmuje się certyfikacją Indywidualnych Standardów Raportowania opracowanych na podstawie OSR.

Wspólnie realizujemy również szereg konferencji specjalistycznych edukujących środowisko w zakresie nowych rynkowych regulacji, jak na przykład konferencja o dyrektywie MAR.

Jeżeli chcesz nawiązać współpracę napisz maila na biuro@zmid.org.pl z tytułem: „Współpraca” . 

Wszystkie niezbędne informacje kontaktowe dostępne są w zakładce Kontakt!