Czym jest Licencja CIIA?

Licencję CIIA można w skrócie podsumować jako europejski odpowiednik licencji CFA nadawanej przez CFA Institute. Nadawana jest przez organizację ACIIA (Association of Certified International Investment Analysts) zrzeszającą European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS) oraz Asian Securities and Investment Federation (ASIF).

Jak uzyskać Licencje CIIA?

Należy zdać egzamin! 🙂 Baza wiedzy, jaką analityk powinien płynnie opanować, jest podzielona na część specyficzną dla danego kraju (regulacje, etyka i standardy zawodowe, rachunkowość, struktura rynku itp.) oraz na część międzynarodową. Za pierwszą część odpowiadają organizacje narodowe, druga natomiast podlega wspólnemu egzaminowi międzynarodowemu. Składnik specyficzny dla danego kraju jest okresowo akredytowany przez ACIIA.

Zadania do wspólnego egzaminu międzynarodowego są wybierane z zadań opracowanych przez grupy ekspertów mianowanych przez narodowe organizacje w Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej. Po dokonaniu selekcji w bardzo rygorystycznym procesie dokonywanym w Center for International Examinations w Szwajcarii, zadania są zatwierdzane przez IEC (International Examination Committee), w którego skład wchodzą profesorowie uniwersytetów oraz eksperci z całego świata. Pozwala to uniknąć uzależnienia od konkretnej organizacji narodowej

Wspólny egzamin międzynarodowy składa się z Egzaminu Podstawowego (Foundation Examination – czas trwania egzaminu wynosi 9 godzin) i z Egzaminu Finałowego (6 godzin). Egzaminy te są organizowane dwa razy w roku, w marcu i we wrześniu. Jedną z największych przewag egzaminu CIIA nad innymi jest możliwość zdawania go w 11 językach narodowych: angielski, hiszpańskim, rosyjskim, niemieckim, chińskim, japońskim, polskim, włoskim, francuskim, koreańskim i portugalskim. 

A teraz najlepsza informacja! Związek Maklerów i Doradców uzyskał akredytację polskich egzaminów, dzięki czemu polscy Doradcy Inwestycyjni mogą przystępować od razu do Egzaminu Finałowego CIIA®, bez konieczności zdawania Egzaminu Podstawowego. 

Zdawanie CIIA w Polsce

Dzięki Związkowi Maklerów i Doradców nie tylko możecie zdawać egzamin po polsku, ale także bezpośrednio i wygodnie w Warszawie w naszej sali konferencyjnej!

Warunkami przystąpienia do przeprowadzanego przez nas egzaminu są:
1. Licencja doradcy inwestycyjnego uzyskana po zdaniu egzaminu organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego
2. Członkostwo w Związku Maklerów i Doradców oraz uregulowane składki członkowskie za ostatnie 3 lata lub od dnia przystąpienia do ZMiD
3. Przesłanie podpisanego skanu
 formularza zgłoszeniowego
4. Wniesienie opłaty egzaminacyjnej

Szczegółowe regulacje zawarte są w regulaminie CIIA.

Po spełnieniu powyższych warunków uczestnik otrzymuje od nas komplet materiałów szkoleniowych (platforma e-learningowa) i ma prawo jednokrotnego przystąpienia do Egzaminu Finałowego w wybranym przez siebie terminie lub terminach. Egzamin ma charakter egzaminu pisemnego. Pytania egzaminacyjne mają charakter otwarty – są to studia przypadków i pogłębione analizy na zadane tematy. W czasie egzaminu można korzystać z kalkulatorów finansowych, kandydaci otrzymują również zestawienie wszystkich potrzebnych wzorów i formuł obliczeniowych.

Egzamin, który organizujemy składa się z dwóch modułów tematycznych:
Moduł I (3 godziny)
– Rachunkowość finansowa i analiza sprawozdań finansowych
– Wycena i analiza akcji
– Finanse przedsiębiorstw
– Ekonomia
Moduł II (3 godziny)
– Wycena i analiza dłużnych papierów wartościowych
– Wycena i analiza instrumentów pochodnych
– Zarządzanie portfelem

 Jak zapisać się na egzamin CIIA?

Zapisz się na kolejny egzamin – 9 marca 2018! 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu proszę o przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz wniesienie opłaty egzaminacyjnej (w CHF) na poniższy numer rachunku bankowego:
IDEA Bank w Warszawie: 04 1950 0001 2006 5914 1350 0006 (konto walutowe CHF)

Wysokość opłaty egzaminacyjnej:
– 1.450 CHF + 23% VAT (1.783,50 CHF brutto) do 30.11.2017
– 1.700 CHF + 23% VAT (2.091,00 CHF brutto) od 01.12.2017

Prosimy o uregulowanie składek członkowskich na poniższy rachunek bankowy:
IDEA Bank w Warszawie: 15 1950 0001 2006 5914 1350 0002
Ostateczny termin wpłaty na egzamin upływa 31 stycznia 2018 roku 

Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym egzaminów i zalecanej lekturze, a także przykładowe pytania egzaminacyjne można znaleźć na stronie internetowej www.aciia.org, oraz w załączonej prezentacji.
Lista osób, które uzyskały tytuł CIIA w Polsce, dostępna jest tutaj.