ZDOBĄDŹ TYTUŁ CERTIFIED INTERNATIONAL INVESTMENT ANALYST (CIIA®)

 

Chcesz aby Twoja kariera nabrała międzynarodowego tempa?

Tytuł oraz licencja CIIA® to jedna z najbardziej rozpoznawanych w całym finansowym świecie licencji profesjonalistów rynku kapitałowego. Nadawana jest przez organizację ACIIA (Association of Certified International Investment Analysts), globalną organizację zrzeszającą mniejsze krajowe stowarzyszenia profesjonalistów rynków finansowych takich jak na przykład: European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS), Asian Securities and Investment Federation (ASIF), Swiss Financial Analysts Association (SFAA) czy Związek Maklerów i Doradców. Tytuł CIIA® posiada obecnie na całym świecie prawie 9000 osób, w tym gronie znajduje się 30 Polaków. Lista wszystkich osób w Polsce, które zdobyły tytuł CIIA® dostępna jest TUTAJ. Licencję CFA® często opisuje się jako amerykański odpowiednik europejskiej licencji CIIA®. Jednak ze względu na swoją strukturę (egzaminy można zdawać w języku narodowym) oraz dzięki zrzeszaniu licznych organizacji krajowych przez ACCIA, licencja CIIA® jest w porównaniu z CFA® o wiele bardziej rozpoznawalna na rynku zachodnioeuropejskim oraz azjatyckim niż jej amerykański odpowiednik. Oprócz globalnej rozpoznawalności przez pracodawców, tytuł CIIA® uznawany jest przez wiele urzędów regulacyjnych i organizacji, na przykład:

 • CIIA® jest uznawany za jedną z 2 najważniejszych kwalifikacji finansowych przez Finacial Services Skills Council w Wielkiej Brytanii.
 • Securities & Investment Institute – najstarsza i najbardziej respektowana instytucja finansowa w Wielkiej Brytanii umożliwia dołączenie do organizacji wszystkim osobom z tytułem CIIA® i trzema latami doświadczenia zawodowego.
 • Japońskie The Securities Analysts Association of Japan (SAAJ) oferuje szereg zwolnień do uzyskania najbardziej szanowanej na rynku japońskim certyfikacji CMA. Kandydaci do certyfikacji CMA, którzy posiadają licencję CIIA® muszą ukończyć tylko egzamin dotyczący specyfiki rynku japońskiego.
 • Securities and Futures Commission of Hong Kong – odpowiednik amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy (SEC) uznaje posiadaczy licencji CIIA® za spełniających tamtejsze wymagania regulacyjne.
 • Posiadacze tytułu CIIA® mogą przystąpić do Hong Kong Securities and Investment Institute.
 • Organizacja PRMIA (Professional Risk Managers’ International Association) nadaje osobom z licencją CIIA® zwolnienie z pierwszych dwóch egzaminów.
 • Instytut IFBL (Institut De Formation Bancaire Luxembourg) wspólnie z firmą doradczą PwC zwalnia posiadaczy tytułu CIIA® z większości egzaminów w swoim programie IFBL Certified Private Banker program.

Wszystkie szczegółowe regulacje zawarte są w regulaminie CIIA®. A jako ciekawostkę dobrze wiedzieć, że osoba posiadająca licencję CIIA jest zwolniona z egzaminu na członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa.

Jak uzyskać Licencje CIIA®?

Aby uzyskać licencję CIIA® należy zdać łącznie trzy egzaminy certyfikacyjne oraz posiadać 3 lata doświadczenia zawodowego oraz należeć do organizacji ACIIA (np. za pośrednictwem przynależności do ZMID). Egzaminy, jakie należy zdać podzielone są na część specyficzną dla danego kraju (regulacje, etyka i standardy zawodowe, rachunkowość, struktura rynku itp.) oraz na część międzynarodową. Za pierwszą część odpowiadają organizacje narodowe, druga natomiast podlega wspólnemu egzaminowi międzynarodowemu. Zadania do wspólnego egzaminu międzynarodowego są wybierane z zadań opracowanych przez grupy ekspertów mianowanych przez narodowe organizacje w Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej. Po dokonaniu selekcji w bardzo rygorystycznym procesie w Center for International Examinations w Szwajcarii, zadania są zatwierdzane przez IEC (International Examination Committee), w którego skład wchodzą profesorowie uniwersytetów oraz światowi eksperci. Pozwala to uniknąć uzależnienia od konkretnej organizacji narodowej.

 

Dodatkowo, część międzynarodowa rozdzielona jest na Egzamin Podstawowy (Foundation Examination – czas trwania egzaminu wynosi 9 godzin) oraz Egzamin Finałowy (6 godzin). Organizowane są one dwa razy w roku, w marcu i wrześniu. Każdy egzamin CIIA® można zdawać w dowolnym z następujących 11 języków narodowych: angielski, hiszpański, rosyjski, niemiecki, chiński, japoński, polski (jako ZMID wywalczyliśmy tą możliwość 🙂 ), włoski, francuski, koreański i portugalski.

 

!UWAGA! Związek Maklerów i Doradców uzyskał akredytację polskich egzaminów, dzięki czemu osoby posiadający polską licencję Doradcy Inwestycyjnego lub licencję Maklera Papierów Wartościowych mogą od razu przystąpić do Egzaminu Finałowego CIIA®, bez konieczności zdawania Egzaminu Podstawowego oraz Regionalnego!

Po zapisaniu się na egzamin uczestnik otrzymuje od nas komplet materiałów szkoleniowych (platforma e-learningowa) i ma prawo do jednokrotnego przystąpienia do Egzaminu Finałowego w wybranym przez siebie terminie. Egzamin ma charakter pisemny, a pytania egzaminacyjne są otwarte – to studia przypadków i pogłębione analizy na zadane tematy. W czasie egzaminu można korzystać z kalkulatorów finansowych, kandydaci otrzymują również zestawienie wszystkich potrzebnych wzorów i formuł obliczeniowych.

Egzamin Finałowy składa się z dwóch modułów tematycznych:
Moduł I (3 godziny)
– Rachunkowość finansowa i analiza sprawozdań finansowych
– Wycena i analiza akcji
– Finanse przedsiębiorstw
– Ekonomia
Moduł II (3 godziny)
– Wycena i analiza dłużnych papierów wartościowych
– Wycena i analiza instrumentów pochodnych
– Zarządzanie portfelem

Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym egzaminów i zalecanej lekturze, a także przykładowe pytania egzaminacyjne można znaleźć na stronie internetowej www.aciia.org, oraz w załączonej prezentacji.

Zdawanie CIIA® w Polsce

Dzięki wywalczonej przez nas akredytacji egzamin zdawać można nie tylko po polsku oraz uzyskać specjalne zwolnienie posiadając licencję Doradcy Inwestycyjnego lub licencję Maklera Papierów Wartościowych, ale do samego procesu egzaminacyjnego można podejść bezpośrednio i wygodnie w Warszawie w siedzibie ZMID.

 

Warunkami przystąpienia do egzaminu na licencję CIIA® jest:

 • Licencja Doradcy Inwestycyjnego lub licencja Maklera Papierów Wartościowych uzyskana po zdaniu egzaminu organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 • Członkostwo w ZMID oraz uregulowane składki członkowskie za ostatnie 3 lata lub od dnia przystąpienia.
 • Przesłanie podpisanego skanu formularza zgłoszeniowego.
 • Wniesienie opłaty egzaminacyjnej.

Jak się zapisać i ile kosztuje podejście do egzaminu CIIA®?

Najbliższy egzamin odbędzie się 14 września 2018

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu muszą przesłać formularz zgłoszeniowy, a następnie uregulować składki członkowskie w ZMID oraz wnieść opłatę egzaminacyjną (w CHF) na poniższy numer rachunku bankowego (UWAGA: WPŁATY NA INNY NUMER RACHUNKU NIŻ PONIŻSZY BĘDĄ SKUTKOWAŁY PRZEWALUTOWANIEM ORAZ WYMAGAŁY DOPŁATY ZE STRONY PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU):

Imię
Nazwisko
Telefon
Email
Czy chcesz otrzymać fakturę VAT? NieTak
Posiadam licencję: Maklera Papierów WartościowychDoradcy Inwestycyjnego
Podaj numer swojej licencji Maklera Papierów Wartościowych
(jeśli nie posiadasz licencji maklerskiej pozostaw puste pole)
Podaj numer swojej licencji Doradcy Inwestycyjnego
(jeśli nie posiadasz licencji doradczej pozostaw puste pole)
Uwagi
Wysyłając formularz oświadczasz, że wyrażasz zgodę na umieszczenie Twoich danych w bazie danych ZMID Sp. z o.o. i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Równocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych. Oświadczasz, że przyjmujesz do wiadomości, iż przysługuje Ci prawo do wglądu do treści danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

IDEA Bank w Warszawie: 04 1950 0001 2006 5914 1350 0006 (konto walutowe CHF).

Wysokość opłaty egzaminacyjnej:
– 2.000 CHF + 23% VAT (2.460,00 CHF brutto)

Ostateczny termin wpłaty na egzamin upływa 10 sierpnia 2018 roku