Zarząd ZMID


Paweł Cymcyk

Paweł Cymcyk – Prezes Zarządu

Doświadczony makler papierów wartościowych i analityk od ponad 8 lat bezpośrednio związany z rynkami finansowymi. Od 2008 roku członek Związku Maklerów i Doradców, w którym w kolejnych kadencjach pełnił funkcję Członka Zarządu, Sędziego Sądu Dyscyplinarnego, oraz Członka Komisji Rewizyjnej. Prelegent wielu konferencji poświęconych inwestycjom, a także trener prowadzący szkolenia z zarządzania portfelem inwestycyjnym, rynków kapitałowych, papierów wartościowych, makroekonomii, matematyki finansowej oraz aspektów psychologicznych inwestycji. W 2007 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego, a w 2013 roku międzynarodowy tytuł Chartered Financial Analyst przyznawany przez CFA Institute. Z wykształcenia informatyk i matematyk, a z pasji przewodnik po rynkach finansowych, który na szkoleniach dla maklerów, analityków oraz doradców zgromadził już ponad 10 tysięcy osób.

Jacek Tomaszewski

Jacek Tomaszewski – Sekretarz Zarządu

Absolwent wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej, doktor nauk ekonomicznych. W swojej karierze zawodowej zajmował się analizą finansową przedsiębiorstw, konstrukcją instrumentów pochodnych i budową infrastruktury rynku kapitałowego. Od roku 1991 prowadzi wykłady z zakresu rynku kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej (obecnie jako adiunkt w Katedrze Rynków Kapitałowych), Wyższej Szkole Handlu i Prawa i Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (licencja nr 80). Ponadto jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Giełd Towarowych przy Komisji Nadzoru Finansowego. Członek władz ZMiD od roku 1995.

Piotr Cymcyk

Piotr Cymcyk – Członek Zarządu

Makler papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego z ponad 4-letnim doświadczeniem w Związku Maklerów i Doradców, gdzie działa od momentu zdobycia licencji w 2012 roku, aktywnie wspierając w realizowanych projektach oraz promując markę ZMiD dzięki licznym komentarzom o bieżącej sytuacji rynkowej dla mediów. Autor jedynej w Polsce ankiety nastrojów profesjonalistów rynku kapitałowego – ZMIDEX, która każdego tygodnia pomaga inwestorom w podejmowaniu decyzji. Zawodowo związany wcześniej z firmami doradczymi: KPMG, gdzie pracował w dziale Doradztwa Gospodarczego przy restrukturyzacjach spółek oraz PwC Polska, gdzie zdobywał doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć. Absolwent dwóch kierunków Uniwersytetu Warszawskiego: ekonomii oraz zarządzania.

Bartosz Pawlak

Bartosz Pawlak – Członek Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkiem kapitałowym związany od 2011 roku, kiedy to rozpoczął pracę jako Analityk , a następnie Dyrektor Departamentu Analiz w Domu Maklerskim Ventus Asset Management. W latach 2015-2017 pracował w OPTI TFI na stanowisku zarządzającego funduszami. Obecnie zatrudniony w Baltic Capital TFI jako zarządzający funduszami. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 495 oraz maklera papierów wartościowych nr 2800. Od 2014 roku członek Związku Maklerów i Doradców, w którym był Sędzią Sądu Dyscyplinarnego, a następnie Członkiem Zarządu. Od 2015 roku członek komisji egzaminacyjnej CIIA w Polsce.