Zespół Kariery ZMID specjalizuje się w rekrutacjach na wszystkie stanowiska rynku finansowego. Wszystkie prezentowane poniżej prowadzone przez nas oferty są aktualne z równym dostępem dla wszystkich. Osoby należące do ZMID, po zalogowaniu uzyskują do nich dostęp z odpowiednim wyprzedzeniem, a także mają możliwość aplikacji na dodatkowe rekrutacje ukryte. Zyskaj przewagę i Wstąp do ZMID

Aktualnie prowadzone rekrutacje:

Investment Associate

TFI zarządzające funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi aktywów niepublicznych typu private equity poszukuje

Investment Associate

Co zyskasz pracując z nami:

 • Bardzo dobre warunki zatrudnienia,
 • Ubezpieczenie na życie,
 • Kartę multisport,
 • Prywatną opiekę medyczną,

Szukamy współpracownika, który ma:

 • Minimum 2 lata doświadczenia w analizie projektów inwestycyjnych / analizie finansowej / sektorze M&A
 • Umiejętność przeprowadzenia wyceny przedsiębiorstwa metodami mnożnikowymi i dochodowymi,
 • Podstawową znajomość zasad rachunkowości,
 • Bardzo wysoki poziom obsługi programów Excel, PowerPoint, Word,
 • Umiejętność czytania sprawozdań finansowych, prowadzenia analiz wskaźnikowych i wyciągania wniosków,
 • Dociekliwość i skrupulatność w dokonywanych analizach, umiejętność korzystania z raportów i danych dostępnych w przestrzeni publicznej,
 • Terminowość zleconych prac,

Do głównych zadań należeć będzie:

 • Nadzorowanie spółek portfelowych w kwestiach wypełniania obowiązków raportowych zgodnie z wymaganiami grupy kapitałowej,
 • Udział w sporządzaniu analiz ekonomicznych i inwestycyjnych oraz sporządzanie wszelkich innych analiz dotyczących spółek portfelowych,
 • Dokonywanie analiz rynkowych i wyszukiwanie podmiotów gospodarczych będących potencjalnie przedmiotem inwestycji Funduszu,
 • Udział w badaniach due diligence potencjalnych inwestycji,
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych zgodnie z wymaganiami grupy kapitałowej,

Miejsce pracy: Warszawa
Jak złożyć aplikację? Wyślij swoje CV przez formularz na dole strony O TUTAJ
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
Ogłoszenie zamieszczone dnia: 03.08.2017


Zarządzający portfelem

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych poszukuje kandydata na stanowisko:

Zarządzający portfelem

Co zyskasz pracując z nami:

 • Umowę o pracę,
 • Doświadczenie w międzynarodowej firmie,
 • Pracę w zgranym zespole,
 • Swobodę działania i podejmowania decyzji,
 • Możliwość silnego rozwoju zawodowego,
 • Pakiet medyczny,

Szukamy współpracownika, który ma:

 • Licencję Doradcy Inwestycyjnego lub Maklera Papierów Wartościowych
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • Znajomość języka angielskiego pozwalającą na swobodną komunikację,
 • Znajomość programu Excel,
 • Jako dodatkowy atut: znajomość systemów Bloomberg lub Reuters,
 • Dobrą znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego oraz mechanizmów rynkowych

Do głównych zadań należeć będzie:

 • Zarządzanie portfelami funduszy inwestycyjnych,
 • Aktywne wsparcie sieci sprzedaży
 • Przygotowywanie komentarzy rynkowych

Miejsce pracy: Warszawa

Jak złożyć aplikację? Wyślij swoje CV przez formularz na dole strony O TUTAJ
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
Ogłoszenie zamieszczone dnia: 03.08.2017


Makler Papierów Wartościowych

Wysoko pozycjonowany Dom Maklerski poszukuje kandydata na stanowisko:

Makler Papierów Wartościowych

Co zyskasz pracując z nami:

 • Udział w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez ekspertów rynku kapitałowego,
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • Atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny,
 • Lokalizacja w centrum oraz niezbędne narzędzia pracy

Szukamy współpracownika, który ma:

 • Wykształcenie wyższe (Finanse i rachunkowość, Ekonomia i pokrewne)
 • Bardzo dobrą znajomość rynku finansowego (fundusze inwestycyjne, ubezpieczeniowe, emerytalne),
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku, najlepiej w instytucji finansowej (Domu Maklerskim, Bankowości Prywatnej, TFI),
 • Zdolności managerskie, dokładność, odporność na stres, zaangażowanie w wykonywane obowiązki oraz dobra organizacja pracy,
 • Dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie poświadczona certyfikatem,
 • Bardzo dobrą znajomość Microsoft Excel,
 • Licencję maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego

Do głównych zadań należeć będzie:

 • Przyjmowanie i wykonywanie zleceń oraz dokonywanie uzgodnień i podpisywanie dokumentów w zakresie potwierdzeń transakcji realizowanych przez klientów instytucjonalnych w ramach posiadanych upoważnień,
 • Aktywna sprzedaż produktów maklerskich oferowanych przez Biuro Maklerskie oraz budowanie stałych relacji z Klientami,
 • Analiza rynku konkurencji, elastyczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania rynkowe,
 • Współpraca z innymi jednostkami w Banku w ramach cross – sellingu,
 • Miejsce pracy: Warszawa
  Jak złożyć aplikację? Wyślij swoje CV przez formularz na dole strony O TUTAJ
  Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
  Ogłoszenie zamieszczone dnia: 03.08.2017


Samodzielny Referent w Dziale Finansowym

Prężnie rozwijająca się firma o zasięgu międzynarodowym poszukuje osób na stanowisko:

Samodzielny Referent w Dziale Finansowym

Co zyskasz pracując z nami:

 • zatrudnienie w oparciu umowy o pracę,
 • Jasna ścieżka kariery, możliwość uczestnictwa w szkoleniach,
 • Wynagrodzenie w zależności od posiadanego doświadczenia (co najmniej 4500 brutto)
 • Prywatną opiekę medyczną,

Szukamy współpracownika, który ma:

 • Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • wykształcenie wyższe: preferowane finanse, bankowość,
 • zdolność efektywnego zarządzania własnym czasem pracy i ustalania priorytetów,

 • znajomość przepisów ustawy o VAT i CIT,
 • Skrupulatność i terminowość zleconych prac,

Do głównych zadań należeć będzie:

 • analiza efektywności procesów, identyfikowanie obszarów do poprawy, opracowywanie planów naprawczych i koordynacja wdrożenia zmian,
 • przygotowywanie umów o pracę oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 • przygotowywanie deklaracji ZUS, PIT, PFRON, GUS,

Miejsce pracy: Warszawa
Jak złożyć aplikację? Wyślij swoje CV przez formularz na dole strony O TUTAJ
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
Ogłoszenie zamieszczone dnia: 03.08.2017


Menedżer ds. finansowania handlu

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych banków międzynarodowych poszukuje osoby na stanowisko:

Menedżer ds. finansowania handlu

Co zyskasz pracując z nami:

 • realny wpływ na strategię i wyniki realizowanych projektów,
 • benefity w postaci karty MultiSport oraz dostępu do różnorodnych akcji w ramach funduszu socjalnego,
 • samodzielne stanowisko pracy,
 • Prywatną opiekę medyczną,

Szukamy współpracownika, który ma:

 • wyższe wykształcenie
 • 3-4 letnie doświadczenie w bankowości korporacyjnej
 • wiedzę na temat ryzyka kredytowego i aspektów dotyczących produktów finansowania handlu
 • bardzo dobrą znajomość programów analitycznych (szczególnie MS Excela)
 • biegłą znajomość języka angielskiego,\

Do głównych zadań należeć będzie:

 • Odpowiedzialność za wybór strategii dotyczącej rozwoju produktów finansowania handlu w odniesieniu do swojego portfela klientów w zgodzie z ogólną strategią biznesową przyjętą przez doradców klienta,
 • Doradzanie Klientom w zakresie rozliczania i zabezpieczania transakcji handlowych,
 • Negocjowanie warunków finansowania z kontrahentami, instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi,
 • Aktywne uczestnictwo w pracach nad poprawą jakości produktów i procesów związanych z produktami finansowania handlu, handlu zagranicznego oraz w pracach nad nowymi produktami w obszarze finansowania handlu i handlu zagranicznego,
 • Bieżący monitoring rynku finansowego,

Miejsce pracy: Warszawa
Jak złożyć aplikację? Wyślij swoje CV przez formularz na dole strony O TUTAJ
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
Ogłoszenie zamieszczone dnia: 03.08.2017


Specjalista ds. finansów

Jedna z największych grup kapitałowych w Polsce poszukuje pracownika na stanowisko

Specjalista ds. finansów

Co zyskasz pracując z nami:

 • Pracę w młodym, szybko rozwijającym się zespole,
 • Benefity w postaci prywatnej opieki medycznej i innych świadczeń socjalnych,
 • Stabilne warunki zatrudnienia ,
 • Elastyczne godziny pracy,

Oczekiwania względem pracownika:

 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki ekonomiczne
 • Minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 • Zaawansowany poziom obsługi programów MS Office
 • Umiejętności analityczne,
 • Komunikatywność, skrupulatność, terminowość, odpowiedzialność, rzetelność,

Do głównych zadań należeć będzie:

 • Przygotowywanie, analiza danych oraz sporządzanie raportów,
 • Przygotowywanie planów finansowych i budżetów oraz kalkulacji cenowych
 • Przygotowanie danych do analiz opłacalności inwestycji jak również przygotowywanie wyliczeń opłacalności inwestycji kapitałowych i rzeczowych,
 • Nadzór na działalnością poszczególnych oddziałów Spółki
 • Przygotowanie, analiza danych oraz sporządzanie raportów na potrzeby spółki

Miejsce pracy: Warszawa
Jak złożyć aplikację? Wyślij swoje CV przez formularz na dole strony O TUTAJ
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
Ogłoszenie zamieszczone dnia: 03.08.2017


Manager oddziału emisji i sprzedaży obligacji

Jedna z prężnie rozwijających się Grup Kapitałowych w Polsce poszukuje kandydata na stanowisko:

Manager oddziału emisji i sprzedaży obligacji

Co zyskasz pracując z nami:

 • Ciekawą pracę i możliwość wymiany doświadczeń zawodowych w środowisku najlepszych specjalistów,
 • Umowę o pracę,
 • Podstawowe wynagrodzenie do 7000 zł. brutto plus stały kalkulator prowizyjny,
 • Możliwość awansu oraz tworzenia własnych podzespołów,
 • Niezbędne narzędzia pracy

Szukamy współpracownika, który ma:

 • Wykształcenie wyższe finansowe lub ekonomiczne,
 • Znajomość produktów inwestycyjnych oraz zagadnień rynku kapitałowego,
 • Doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy w firmach inwestycyjnych lub bankach,
 • Dobrą znajomość lokalnego rynku potencjalnych Klientów,
 • Odporność na stres, dokładność, odpowiedzialność, zaangażowanie w wykonywane obowiązki, umiejętność zarządzania ludźmi oraz dobra organizacja pracy,
 • Dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Jako dodatkowy atut: Studia podyplomowe związane z prawem rynku kapitałowego, udział w stowarzyszeniach lub kołach naukowych zajmujących się problematyką rynków finansowych,

Do głównych zadań należeć będzie:

 • Odpowiedzialność za aktywne pozyskiwanie nowych Klientów, definiowanie, opracowywanie oraz aktualizacja procesów sprzedaży i obsługi produktów,
 • Indywidualna opieka handlowa w zakresie inwestycji kapitałowych nad określoną grupą Klientów Kluczowych oraz budowanie trwałych relacji,
 • Współpraca z oddziałami partnerskimi zarówno w Polsce jak i na rynku międzynarodowym oraz zarządzanie oddziałem,
 • Przygotowywanie raportów oraz analiz wewnętrznych, dotyczących efektywności oraz wyników sprzedaży (także w języku angielskim),

Miejsce pracy: Warszawa, Katowice, Wrocław, Poznań lub Kraków
Jak złożyć aplikację? Wyślij swoje CV przez formularz na dole strony O TUTAJ
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
Ogłoszenie zamieszczone dnia: 03.08.2017


Risk Manager

Jedno z największych TFI w Polsce założone przez najlepszych specjalistów z branży inwestycyjnej zarządzające aktywami funduszy inwestycyjnych zarówno otwartych jak i zamkniętych funduszy ubezpieczeniowych i portfelami osób indywidualnych / venture capital poszukuje

Specjalisty na stanowisko Risk Managera

Co zyskasz pracując z nami:

 • Możliwość pracy w dużej międzynarodowej firmie, w dynamicznym zespole, z możliwością rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Stabilne warunki zatrudnienia ,
 • Kartę multisport i prywatną opiekę medyczną,
 • Znakomitą lokalizację w samym centrum Warszawy,

Szukamy pracownika, który ma:

 • Minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Wyższe wykształcenie ekonomiczne lub specjalistyczne kwalifikacje z zakresu zarządzania ryzykiem,
 • Podstawową znajomość regulacji prawnych z zakresu zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych,
 • Zaawansowaną znajomość obsługi programów Microsoft Office
 • Bardzo wysoki poziom kompetencji z zakresu zarządzania ryzykiem w obrębie całej struktury organizacji,
 • Biegłą znajomość angielskiego w mowie i piśmie,
 • Bezbłędną wiedzę z zakresu prawa ubezpieczeniowego, regulacji KNF, UFG, innych,

Do głównych zadań należeć będzie:

 • Zapewnienie zgodności funduszy inwestycyjnych z systemem limitów ryzyka,
 • Realizacja, raportowanie wyników procesu Oceny Ryzyka i Wypłacalności (ORSA),
 • Wewnętrzne obowiązki raportowe,
 • Odpowiedzialność za opracowanie i efektywność procesu, procedur zarządzania ryzykiem, ustalenie kryteriów ryzyka, metodyki identyfikacji, analizy i oceny ryzyka; postępowanie z ryzykiem, monitorowanie i przeglądy,
 • Zarządzanie zespołem, w tym nadzór nad jakością merytoryczną pracy,

Miejsce pracy: Warszawa
Jak złożyć aplikację? Wyślij swoje CV przez formularz na dole strony O TUTAJ
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
Ogłoszenie zamieszczone dnia: 03.08.2017


Compliance Officer

Renomowana kancelaria prawna współpracująca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi poszukuje osób na stanowisko:

Compliance Officer

Co zyskasz pracując z nami:

 • Umowę o pracę,
 • Odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w profesjonalnym zespole,
 • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia,
 • Swobodę działania i podejmowania decyzji,
 • Możliwość silnego rozwoju zawodowego,
 • Atrakcyjny pakiet benefitów (opieka medyczna, karta Multisport),

Szukamy współpracownika, który ma:

 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse, bankowość,
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze Compliance,
 • Znajomość języka angielskiego pozwalającą na swobodną komunikację,
 • Znajomość programu Excel,
 • Umiejętności analizowania i interpretowania przepisów prawnych,
 • Wysokie zdolności interpersonalne

Do głównych zadań należeć będzie:

 • Udział w projektach związanych ze zmianami w przepisach prawa i koniecznością dostosowania rozwiązań biznesowych do tych zmian,
 • Analiza polskich i europejskich przepisów prawnych dotyczących działalności firm inwestycyjnych,
 • przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych (regulaminów, procedur, instrukcji w j. polskim i angielskim),

Miejsce pracy: Warszawa

Jak złożyć aplikację? Wyślij swoje CV przez formularz na dole strony O TUTAJ
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
Ogłoszenie zamieszczone dnia: 25.08.2017


Jak naprawdę wygląda praca na rynku finansowym? Zobacz pierwszy sezon cyklu “Kariera w Finansach” i sprawdź czy to miejsce dla Ciebie.

Przejdź tutaj aby wybrać interesujący Cię odcinek

Jak wyróżnić się na rynku pracy? Posłuchaj wskazówek od profesjonalnego Headhuntera i wyprzedź konkurencję!

Przejdź tutaj aby posłuchać prezentacjiNie znalazłeś interesującej Cię oferty? Wyślij nam swoje CV, a odezwiemy się do Ciebie gdy tylko pojawią się nowe!

Formularz do zgłaszania CV:

Imię
Nazwisko
Telefon
Email
Interesuje mnie oferta: (zaznacz kilka używając klawisza Ctrl)
Załącz swoje CV
Do przesyłanego CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez ZMID z siedzibą w Warszawie.”
Wyślij formularz zgłoszeniowy klikającDaj się zauważyć pracodawcy i zdobądź jedną z prestiżowych certyfikacji lub licencji rynku finansowego:


Polub nasz profil i bądź na bieżąco! 🙂