Aktualnie nasze Biuro Karier prowadzi rekrutację na stanowiska:

Specjalista ds. Compliance

Jeden z największych Domów Maklerskich w Polsce poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. Compliance

Co zyskasz pracując z nami:

 • Ciekawą pracę i możliwość wymiany doświadczeń zawodowych w środowisku najlepszych specjalistów,
 • Umowę o pracę,
 • Atrakcyjny pakiet socjalny,
 • Nieograniczoną możliwość rozwoju zawodowego,
 • Bardzo przyjazną atmosferę pracy,

Szukamy współpracownika, który ma:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze,
 • Wiedzę z zakresu prawa rynku kapitałowego, a w szczególności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi oraz działalności firm inwestycyjnych, przepisów prawa cywilnego i handlowego,
 • Znajomość problematyki compliance w firmach inwestycyjnych potwierdzoną zdobytym doświadczeniem zawodowym,
 • Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy w komórce compliance lub innej komórce kontroli wewnętrznej / audytu w firmie inwestycyjnej lub w banku,
 • Umiejętność analizy przepisów prawnych, praktycznego wdrożenia przepisów prawa w działalności firmy inwestycyjnej, przygotowywania memorandów oraz opinii prawnych, regulaminów oraz procedur wewnętrznych,
 • Odporność na stres, dokładność, odpowiedzialność, zaangażowanie w wykonywane obowiązki, umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Jako dodatkowy atut: Studia podyplomowe związane z prawem rynku kapitałowego, udział w stowarzyszeniach lub kołach naukowych zajmujących się problematyką rynków finansowych,

Do głównych zadań należeć będzie:

 • Samodzielne tworzenie i opiniowanie dokumentacji dla potrzeb wdrożenia nowych usług lub produktów lub dostosowania działalności domu maklerskiego do przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie MIFID II, wytycznych KNF i ESMA,
 • Samodzielne przygotowywanie, organizowanie, przeprowadzanie czynności w ramach kontroli z zakresu zgodności działalności z prawem w poszczególnych obszarach działalności prowadzonej przez dom maklerski oraz samodzielne przygotowanie raportów z jej wyników,
 • Współpraca oraz doradztwo dla komórek organizacyjnych domu maklerskiego w celu właściwego identyfikowania, monitorowania i ograniczania ryzyka braku zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi domu maklerskiego, zaleceniami organów nadzoru i standardami rynkowymi,
 • Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych (regulaminów, procedur, instrukcji, uchwał, zarządzeń, decyzji itp., także w języku angielskim) oraz regulaminów świadczenia usług maklerskich i innych dokumentów dotyczących świadczenia usług maklerskich na rzecz klientów

Miejsce pracy: Warszawa

Jak złożyć aplikację? Wyślij swoje CV przez formularz na dole strony O TUTAJ
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
Ogłoszenie zamieszczone dnia: 28.03.2017


Dyrektor Zespołu Emisji Papierów Dłużnych

Jeden z największych Domów Maklerskich w Polsce poszukuje kandydata na stanowisko:

Dyrektor Zespołu Emisji Papierów Dłużnych

Co zyskasz pracując z nami:

 • Ciekawą pracę i możliwość wymiany doświadczeń zawodowych w środowisku najlepszych specjalistów,
 • Umowę o pracę,
 • Atrakcyjny pakiet socjalny,
 • Nieograniczoną możliwość rozwoju zawodowego,
 • Bardzo przyjazną atmosferę pracy,

Szukamy współpracownika, który ma:

 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki finansowe i ekonomiczne,
 • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w podobnych obszarach,
 • Doświadczenie w organizacji emisji papierów dłużnych,
 • Znajomość rynków finansowych, w szczególności rynków obligacji,
 • Wysokie umiejętności interpersonalne,
 • Umiejętności koordynowania prac zespołu,
 • Zdolności analityczne,
 • Doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji związanej z emisją obligacji,
 • Komunikatywność i dobrą organizację pracy,

Do głównych zadań należeć będzie:

 • Planowanie i koordynowanie prac podległego zespołu,
 • Identyfikowanie i pozyskiwanie potencjalnych emitentów obligacji korporacyjnych,
 • Analiza rynku obligacji korporacyjnych,
 • Przygotowywanie materiałów ofertowych w zakresie emisji obligacji korporacyjnych,
 • Negocjowanie warunków współpracy,
 • Przygotowywanie umów z emitentami,
 • Określanie głównych zasad przeprowadzania emisji obligacji,
 • Współpraca z potencjalnymi nabywcami obligacji, tj. instytucjami rynku kapitałowego, w tym m.in. TFI, OFE, bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi,
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi domu maklerskiego,

Miejsce pracy: Warszawa

Jak złożyć aplikację? Wyślij swoje CV przez formularz na dole strony O TUTAJ
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
Ogłoszenie zamieszczone dnia: 28.03.2017


Kierownik Projektu ds. Emisji Papierów Dłużnych

Jeden z największych Domów Maklerskich w Polsce poszukuje kandydata na stanowisko:

Kierownik Projektu ds. Emisji Papierów Dłużnych

Co zyskasz pracując z nami:

 • Ciekawą pracę i możliwość wymiany doświadczeń zawodowych w środowisku najlepszych specjalistów,
 • Umowę o pracę,
 • Atrakcyjny pakiet socjalny,
 • Nieograniczoną możliwość rozwoju zawodowego,
 • Bardzo przyjazną atmosferę pracy,

Szukamy współpracownika, który ma:

 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki finansowe i ekonomiczne,
 • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w podobnych obszarach,
 • Doświadczenie w organizacji emisji papierów dłużnych,
 • Znajomość rynków finansowych, w szczególności rynków obligacji,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Zdolności analityczne,
 • Doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji związanej z emisją obligacji,
 • Komunikatywność i dobrą organizację pracy,

Do głównych zadań należeć będzie:

 • Identyfikowanie i pozyskiwanie potencjalnych emitentów obligacji korporacyjnych,
 • Analiza rynku obligacji korporacyjnych,
 • Przygotowywanie materiałów ofertowych w zakresie emisji obligacji korporacyjnych,
 • Negocjowanie warunków współpracy,
 • Przygotowywanie umów z emitentami,
 • Określanie głównych zasad przeprowadzania emisji obligacji,
 • Współpraca z potencjalnymi nabywcami obligacji, tj. instytucjami rynku kapitałowego, w tym m.in. TFI, OFE, bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi,
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi domu maklerskiego,

Miejsce pracy: Warszawa

Jak złożyć aplikację? Wyślij swoje CV przez formularz na dole strony O TUTAJ
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
Ogłoszenie zamieszczone dnia: 28.03.2017


Portfolio Manager

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych poszukuje kandydata na stanowisko:

Portfolio Manager

Co zyskasz pracując z nami:

 • Umowę o pracę,
 • Doświadczenie w międzynarodowej firmie,
 • Pracę w zgranym zespole,
 • Swobodę działania i podejmowania decyzji,
 • Możliwość silnego rozwoju zawodowego,
 • Pakiet medyczny,

Szukamy współpracownika, który ma:

 • Licencję Doradcy Inwestycyjnego lub Maklera Papierów Wartościowych
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację,
 • Znajomość programu Excel,
 • Jako dodatkowy atut: znajomość systemów Bloomberg lub Reuters,
 • Dobra znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego oraz mechanizmów rynkowych

Do głównych zadań należeć będzie:

 • Zarządzanie portfelami funduszy inwestycyjnych,
 • Aktywne wsparcie sieci sprzedaży

Miejsce pracy: Warszawa

Jak złożyć aplikację? Wyślij swoje CV przez formularz na dole strony O TUTAJ
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
Ogłoszenie zamieszczone dnia: 29.03.2017


Młodszy Manager ds. rynku kapitałowego

Dom Maklerski specjalizujący się w emisjach obligacji korporacyjnych:

Młodszy Manager ds. rynku kapitałego

Co zyskasz pracując z nami:

 • Możliwość współpracy z doświadczonym zespołem w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • Elastyczne warunki pracy,
 • Bogaty pakiet szkoleń z rynku kapitałowego,
 • Udział w rozwojowych projektach (oferty publiczne, oferty prywatne).

Szukamy Współpracownika, który ma:

 • Wykształcenie wyższe – preferowane o profilu: ekonomia lub finanse, ewentualnie student 5 roku;
 • Wysoką znajomość rynku kapitałowego i regulacji obowiązujących na nim;
 • Wiedze z zakresu podstaw rachunkowości i analizy finansowej oraz zagadnień prawa spółek handlowych;
 • Dobre umiejętności interpersonalne oraz organizację pracy własnej;
 • Rzetelności i terminowości w realizacji obowiązków;
 • Dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Dobrą znajomość MS Office;
 • Jako dodatkowy atut: doświadczenia w sporządzaniu dokumentów transakcyjnych.

Do głównych zadań należeć będą:

 • Przygotowanie elementów dokumentacji transakcyjnej;
 • Udział w procesie emisji papierów wartościowych;
 • Analiza danych oraz wsparcie operacyjne współpracowników w zakresie obsługi klientów;
 • Bieżąca współpraca i utrzymywanie relacji z klientami;
 • Kontakt z instytucjami rynku kapitałowego;

Miejsce pracy: Warszawa

Jak złożyć aplikację? Wyślij swoje CV przez formularz na dole strony O TUTAJ
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
Ogłoszenie zamieszczone dnia: 28.03.2017


Makler Papierów Wartościowych / Doradca Inwestycyjny

Dom Maklerski specjalizujący się w emisjach obligacji korporacyjnych oraz akcji poszukuje kandydata na stanowisko:

Makler Papierów Wartościowych / Doradca Inwestycyjny

Co zyskasz pracując z nami:

 • Samodzielne stanowisko;
 • Nieograniczona możliwości rozwoju kariery;
 • Duże możliwości wpływu na funkcjonowanie organizacji;
 • Bezpośrednią współpracę z Zarządem.

Szukamy współpracownika, który ma:

 • Doświadczenie w pracy w Domu Maklerskim, TFI lub innej instytucji rynku kapitałowego;
 • Doświadczenie w sporządzaniu analiz, raportów rynkowych, artykułów lub rekomendacji inwestycyjnych;
 • Znajomość polskiego rynku kapitałowego oraz wysokie zdolności analityczne;
 • Umiejętność pracy w zespole; 
 • Dobrą organizację pracy oraz silną odporność na stres;
 • Licencję Maklera Papierów Wartościowych lub licencję Doradcy Inwestycyjnego.

Do głównych zadań należeć będzie:

 • Tworzenie rekomendacji inwestycyjnych i raportów analitycznych dotyczących spółek działających na polskim rynku;
 • Zarządzanie stworzonymi portfelami modelowymi.

Miejsce pracy: Warszawa

Jak złożyć aplikację? Wyślij swoje CV przez formularz na dole strony O TUTAJ
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
Ogłoszenie zamieszczone dnia: 27.03.2017

Młodszy Analityk

Fundusz Venture Capital poszukuje kandydata na stanowisko:

Młodszy Analityk

Co zyskasz pracując z nami:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kompetencji
 • Pracę w młodym i dynamicznie rozwijającym się zespole
 • Elastyczność warunków zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju w innowacyjnej grupie
 • Doświadczenie w branży VC

Szukamy współpracownika, który ma:

 • Ukończone studia magisterskie powiązane z finansami przedsiębiorstw
 • Doświadczenie w obszarze finansów przedsiębiorstw,
 • Umiejętnosć modelowania finansowego
 • Zdolność do obiektywnego osądu informacji
 • Znajomość podstawowych zagadnień z obszarów: zarządzania strategicznego, rachunkowości, rynków finansowych, rachunkowości zarządczej

Do głównych zadań należeć będzie:

 • Przygotowywanie raportów o potencjalnych celach inwestycyjnych
 • Przygotowywanei wycen przedsiębiorstw
 • Monitoring spółek portfelowych
 • Przygotowanie analiz ad hoc

Miejsce pracy: Warszawa

Jak złożyć aplikację? Wyślij swoje CV przez formularz na dole strony O TUTAJ
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
Ogłoszenie zamieszczone dnia: 22.03.2017


Analityk ryzyka kredytowego

Instytucja finansowa o ugruntowanej pozycji na polskim rynku finansowym poszukuje kandydatów na stanowisko:

Analityk ryzyka kredytowego

Co zyskasz pracując z nami:

 • Stabilne zatrudnienie
 • Przejrzysty system wynagradzania
 • Pakiet Benefitów: karta Multisport, prywatna opieka medyczna, lektoraty języków obcych
 • Pracę na partnerskich zasadach w szybko rozwijającej się firmie o międzynarodowym zasięgu
 • Elastyczne godziny pracy

Szukamy współpracownika, który ma:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, bankowość, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie, administracja)
 • Doświadczenie w pracy przy ocenie wniosków kredytowych klientów instytucjonalnych
 • Doświadczenie w stosowaniu systemów wspierających proces kredytowy
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Dobrą znajomość pakietu MS Office (Word, Excel).

Do głównych zadań należeć będzie:

 • Współtworzenie wymagań do narzędzi informatycznych wspomagających proces oceny wniosków kredytowych klientów indywidualnych
 • Rozwijanie metodyk oceny ryzyka kredytowego
 • Optymalizacje procesu kredytowego, w szczególności procesu oceny wniosków kredytowych klientów indywidualnych

Miejsce pracy: Warszawa/Kraków

Jak złożyć aplikację? Wyślij swoje CV przez formularz na dole strony O TUTAJ
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
Ogłoszenie zamieszczone dnia: 20.03.2017


Trader

Międzynarodowa spółka inwestycyjna z siedzibą w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Trader

Co zyskasz pracując z nami:

 • Wynagrodzenie zależne od osiąganych wyników z atrakcyjną podstawą
 • Pakiet szkoleń (dla najlepszych uczestnictwo w szkoleniach realizownanych przez spółę matkęza granicą)
 • Elastyczne godziny pracy

Szukamy współpracownika, który ma:

 • Doświadczenie w zarządzaniu własnym lub powierzonym kapitałem
 • Samodzielność, odpowiedzialność i umiejętność pracy pod silną presją
 • Znajomość zasad funkcjonowania instrumentów rynku kapitałowego, w szczególności kontraktów futures i CFD
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • Jako dodatkowy atut: licencja Doradcy Inwestycyjnego lub Maklera Papierów Wartościowych

Do głównych zadań należeć będzie:

 • Zawieranie transakcji na rachunek spółki w oparciu o szereg dostępnych instrumentów finansowych

Miejsce pracy: Warszawa

Jak złożyć aplikację? Wyślij swoje CV przez formularz na dole strony O TUTAJ
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
Ogłoszenie zamieszczone dnia: 17.03.2017


Młodszy specjalista ds. procesowania transakcji

Międzynarodowa instytucja z branży finansowej poszujuje kandydata na stanowisko

Młodszy specjalista ds. procesowania transakcji

Co zyskasz pracując z nami:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę na czas określony (okres próbny)
 • Możliwość przedłużenia umowy na pełny etat
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowej instytucji finansowej
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Dodatkowe świadczenia pozapłacowe

Szukamy współpracownika, który ma:

 • Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego
 • Wyższe wykształcenie lub w trakcie studiów- wile widziane finanse, rachunkowość, ekonomia
 • Dobrą znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość zagadnień rynku kapitałowego i instrumentów finansowych
 • Dokładność, skrupulatność i analityczne myślenie

Do głównych zadań należeć będzie:

 • Monitorowanie i procesowanie transakcji typu: płatności, pożyczki, depozyty, zakup/ sprzedaż akcji, obligacji, funduszy
 • Zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowych transakcji w sposób wymagany przez regulacje i procedury kontrolne
 • Przestrzeganie regulacji zewnętrznych, jak również wewnętrznych oraz wymogów AML

Miejsce pracy: Warszawa/Wrocław

Jak złożyć aplikację? Wyślij swoje CV przez formularz na dole strony O TUTAJ
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
Ogłoszenie zamieszczone dnia: 27.02.2017


Nie znalazłeś interesującej Cię oferty? Wyślij nam swoje CV, a odezwiemy się do Ciebie gdy tylko pojawią się nowe!

Formularz do zgłaszania CV:

Imię
Nazwisko
Telefon
Email
Interesuje mnie oferta: (zaznacz kilka używając klawisza Ctrl)
Załącz swoje CV
Do przesyłanego CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez ZMID z siedzibą w Warszawie.”
Wyślij formularz zgłoszeniowy klikając


Daj się zauważyć pracodawcy i zdobądź jedną z prestiżowych certyfikacji lub licencji rynku finansowego:

Polub nasz profil i bądź na bieżąco! 🙂