Aktualnie nasze Biuro Karier prowadzi rekrutację na stanowiska:

Junior Portfolio Manager

Międzynarodowe Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych poszukuje kandydata na stanowisko:

Junior Portfolio Manager

Co zyskasz pracując z nami:

 • Umowę na czas określony (3-6 miesięcy),
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowej firmie z branży finansowej,
 • Pracę w zgranym zespole,
 • Swobodę działania i podejmowania decyzji,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Pakiet medyczny,

Szukamy współpracownika, który ma:

 • Licencję Doradcy Inwestycyjnego
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację,
 • Znajomość programu Excel w stopniu dobrym,
 • Jako dodatkowy atut: znajomość systemów Bloomberg lub Reuters,
 • Dobra znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego oraz mechanizmów rynkowych

Do głównych zadań należeć będzie:

 • Pomoc w zarządzaniu portfelami funduszy inwestycyjnych,
 • Aktywne wsparcie sieci sprzedaży
 • Zawieranie transakcji w imieniu funduszy na rynku kapitałowym

Miejsce pracy: Warszawa

Jak złożyć aplikację? Wyślij swoje CV przez formularz na dole strony O TUTAJ
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
Ogłoszenie zamieszczone dnia: 24.02.2017


Specjalista ds. Ewidencji Papierów Wartościowych

Dom Maklerski poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. Ewidencji Papierów Wartościowych

Co zyskasz pracując z nami:

 • Odpowiedzialne i samodzielne stanowisko w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz system premiowy,
 • Bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych,
 • Wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,

Szukamy współpracownika, który ma:

 • Jako warunek konieczny: od 2 do 6 lat doświadczenia zawodowego w prowadzeniu ewidencji w podmiocie będącym uczestnikiem bezpośrednim KDPW;
 • Wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe kierunkowe (bankowość, finanse, ekonomia);
 • Bardzo dobrą znajomość podmiotów rynku kapitałowego;
 • Bardzo dobrą znajomość funkcjonowania mechanizmów rynkowych;
 • Znajomość pakietu MS Office;
 • Wysoki poziom kultury osobistej, poczucia odpowiedzialności i etyki zawodowej;
 • Dodatkowym atutem będą: licencja maklera papierów wartościowych / certyfikat doradcy w ASO;

Do głównych zadań należeć będzie:

 • Prowadzenie ewidencji papierów wartościowych zgodnie z wymogami przepisów prawa i regulaminu KDPW;
 • Prowadzenie ewidencji obligacji przechowywanych poza KDPW;
 • Obsługa funkcji agenta emisji i sponsora emisji;
 • Koordynacja procesu rozliczeń transakcji w KDPW;
 • Kontakt z instytucjami rynku kapitałowego;
 • Monitoring funkcjonowania systemów informatycznych wspierających realizację zadań departamentu.

Miejsce pracy: Warszawa

Jak złożyć aplikację? Wyślij swoje CV przez formularz na dole strony O TUTAJ
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
Ogłoszenie zamieszczone dnia: 20.02.2017


Menedżer ds. Kontroli Ryzyka

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych poszukuje kandydata na stanowisko:

Analityk ds. zarządzania ryzykiem

Co zyskasz pracując z nami:

 • Współpracę w profesjonalnym zespole;
 • Niezależność i możliwość wdrażania własnych pomysłów;
 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Nieograniczone możliwości rozwoju zawodowego;
 • Bezpośrednią współpracę z Zarządem;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.

Szukamy współpracownika, który ma:

 • Wyższe wykształcenie, preferowane kierunki ścisłe bądź ekonomiczne,
 • Wysoką znajomość pakietu MS Office, w tym VBA.
 • Wysoko rozwinięte zdolności analityczne,
 • Umiejętność pracy samodzielnej oraz wysoki poziom zaangażowania w wykonywanie obowiązków,
 • Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego,
 • Dodatkowymi atutami będą:
  • licencja Doradcy Inwestycyjnego,
  • zaliczone etapy egzaminów CFA/PRM/FRM,
  • znajomość przepisów prawa w zakresie AFI,
  • umiejętność obsługi systemu Bloomberg,

Do głównych zadań należeć będzie:

 • Udział w procesie zarządzania ryzykiem funduszy, Towarzystwa,
 • Rozwój i optymalizacja narzędzi służących do pomiaru i raportowania ryzyka oraz wyników funduszy,
 • Tworzenie dokumentacji dotyczącej zarządzania ryzykiem,
 • Tworzenie okresowych raportów na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne,
 • Monitorowanie i implementacja zmian w przepisach prawa, rekomendacjach nadzorczych oraz regulacjach Grupowych w zakresie zarządzania ryzykiem.

Miejsce pracy: Warszawa

Jak złożyć aplikację? Wyślij swoje CV przez formularz na dole strony O TUTAJ
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
Ogłoszenie zamieszczone dnia: 17.02.2017


Młodszy Manager ds. projektów kapitałowych

Dom Maklerski specjalizujący się w emisjach obligacji korporacyjnych oraz akcji poszukuje kandydata na stanowisko:

Młodszy Manager ds. projektów kapitałowych

Co zyskasz pracując z nami:

 • Możliwość współpracy z doświadczonym zespołem w szybko rozwijającej się firmie;
 • Elastyczne warunki pracy oraz możliwość dalszego rozwoju zawodowego;
 • Bogaty pakiet szkoleń z rynku kapitałowego oraz z zakresu prawa handlowego;
 • Udział w rozwojowych projektach (oferty publiczne, oferty prywatne).

Szukamy Współpracownika, który ma:

 • Wykształcenie wyższe – preferowane o profilu: prawo, ekonomia lub finanse, ewentualnie student 5 roku;
 • Wysoką znajomość rynku kapitałowego i regulacji obowiązujących na nim;
 • Wiedze z zakresu podstaw rachunkowości i analizy finansowej oraz zagadnień prawa spółek handlowych;
 • Dobre umiejętności interpersonalne oraz organizację pracy własnej;
 • Rzetelności i terminowości w realizacji obowiązków;
 • Dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Dobrą znajomość MS Office;
 • Jako dodatkowy atut: doświadczenia w sporządzaniu dokumentów transakcyjnych.

Do głównych zadań należeć będą:

 • Przygotowanie elementów dokumentacji transakcyjnej;
 • Udział w procesie emisji papierów wartościowych;
 • Analiza danych oraz wsparcie operacyjne współpracowników w zakresie obsługi klientów;
 • Bieżąca współpraca i utrzymywanie relacji z klientami;
 • Kontakt z instytucjami rynku kapitałowego;

Miejsce pracy: Warszawa

Jak złożyć aplikację? Wyślij swoje CV przez formularz na dole strony O TUTAJ
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
Ogłoszenie zamieszczone dnia: 16.02.2017


Makler Papierów Wartościowych / Doradca Inwestycyjny

Dom Maklerski specjalizujący się w emisjach obligacji korporacyjnych oraz akcji poszukuje kandydata na stanowisko:

Makler Papierów Wartościowych / Doradca Inwestycyjny

Co zyskasz pracując z nami:

 • Samodzielne stanowisko;
 • Nieograniczona możliwości rozwoju kariery;
 • Duże możliwości wpływu na funkcjonowanie organizacji;
 • Bezpośrednią współpracę z Zarządem.

Szukamy współpracownika, który ma:

 • Doświadczenie w pracy w Domu Maklerskim, TFI lub innej instytucji rynku kapitałowego;
 • Doświadczenie w sporządzaniu analiz, raportów rynkowych, artykułów lub rekomendacji inwestycyjnych;
 • Znajomość polskiego rynku kapitałowego oraz wysokie zdolności analityczne;
 • Umiejętność pracy w zespole; 
 • Dobrą organizację pracy oraz silną odporność na stres;
 • Licencję Maklera Papierów Wartościowych lub licencję Doradcy Inwestycyjnego.

Do głównych zadań należeć będzie:

 • Tworzenie rekomendacji inwestycyjnych i raportów analitycznych dotyczących spółek działających na polskim rynku;
 • Zarządzanie stworzonymi portfelami modelowymi.

Miejsce pracy: Warszawa

Jak złożyć aplikację? Wyślij swoje CV przez formularz na dole strony O TUTAJ
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
Ogłoszenie zamieszczone dnia: 14.02.2017

Analityk Inwestycyjny

Fundusz Private Equity poszukuje kandydata na stanowisko:

Analityk Inwestycyjny

Co zyskasz pracując z nami:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kompetencji
 • Pracę w młodym i dynamicznie rozwijającym się zespole
 • Elastyczność warunków zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju w innowacyjnej grupie
 • Doświadczenie w branży Private Equity

Szukamy współpracownika, który ma:

 • Ukończone studia magisterskie powiązane z finansami przedsiębiorstw
 • Doświadczenie w obszarze finansów przedsiębiorstw,
 • Umiejętnosć modelowania finansowego
 • Zdolność do obiektywnego osądu informacji
 • Jako dodatkowy atut: znajomość systemów Bloomberg lub Reuters,
 • Znajomość podstawowych zagadnień z obszarów: zarządzania strategicznego, rachunkowości, rynków finansowych, rachunkowości zarządczej i controllingu

Do głównych zadań należeć będzie:

 • Przygotowywanie raportów o potencjalnych celach inwestycyjnych
 • Przygotowywanei wycen przedsiębiorstw
 • Monitoring spółek portfelowych
 • Przygotowanie analiz ad hoc

Miejsce pracy: Warszawa

Jak złożyć aplikację? Wyślij swoje CV przez formularz na dole strony O TUTAJ
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
Ogłoszenie zamieszczone dnia: 07.03.2017


Analityk ryzyka kredytowego

Instytucja finansowa o ugruntowanej pozycji na polskim rynku finansowym poszukuje kandydatów na stanowisko:

Analityk ryzyka kredytowego

Co zyskasz pracując z nami:

 • Stabilne zatrudnienie
 • Przejrzysty system wynagradzania
 • Pakiet Benefitów: karta Multisport, prywatna opieka medyczna, lektoraty języków obcych
 • Pracę na partnerskich zasadach w szybko rozwijającej się firmie o międzynarodowym zasięgu
 • Elastyczne godziny pracy

Szukamy współpracownika, który ma:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, bankowość, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie, administracja)
 • Doświadczenie w pracy przy ocenie wniosków kredytowych klientów instytucjonalnych
 • Doświadczenie w stosowaniu systemów wspierających proces kredytowy
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Dobrą znajomość pakietu MS Office (Word, Excel).

Do głównych zadań należeć będzie:

 • Współtworzenie wymagań do narzędzi informatycznych wspomagających proces oceny wniosków kredytowych klientów indywidualnych
 • Rozwijanie metodyk oceny ryzyka kredytowego
 • Optymalizacje procesu kredytowego, w szczególności procesu oceny wniosków kredytowych klientów indywidualnych

Miejsce pracy: Warszawa/Kraków

Jak złożyć aplikację? Wyślij swoje CV przez formularz na dole strony O TUTAJ
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
Ogłoszenie zamieszczone dnia: 08.03.2017


Doradca bankowości prywatnej

Bank o ugruntowanej pozycji na polskim rynku poszukuje kandydata na stanowisko:

Doradca bankowości prywatnej

Co zyskasz pracując z nami:

 • Pracę w dynamicznym i kreatywnym środowisku
 • Możliwość doskonalenia zawodowego
 • Atrakcyjne zarobki adekwatne do osiąganych wyników
 • Możliwość wyboru świadczeń pozapłacowych systemu MyBenefit
 • Prywatną opiekę zdrowotną

Szukamy współpracownika, który ma:

 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenei w sprzedaży produktów bankowych
 • Znajomość bankowości detalicznej, szczególnie produktów rynku kapitałowego
 • Umiejętność skutecznej prezentacji oferty handlowej oraz pozyskiwania klientów
 • Wysoką kulturę osobistą

Do głównych zadań należeć będzie:

 • Opieka nad przydzielonym portfelem klientów zamożnych i pozyskiwanie nowych
 • Odpowiedzialność za wynik finansowy z obsługi portfela klientów
 • Sprzedaż produktów inwestycyjnych oraz pozostałych produktów z oferty Banku
 • Identyfikowanie potrzeb klientów i wypracowanie najlepszych rozwiązań finansowych
 • Zapewnienie klientom kompleksowej obsługi finansowej o najwyższej jakości
 • Prowadzenie negocjacji w ramach przyznanych kompetencji

Miejsce pracy: Warszawa/Kraków

Jak złożyć aplikację? Wyślij swoje CV przez formularz na dole strony O TUTAJ
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
Ogłoszenie zamieszczone dnia: 09.03.2017


Trader

Międzynarodowa spółka inwestycyjna z siedzibą w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Trader

Co zyskasz pracując z nami:

 • Wynagrodzenie zależne od osiąganych wyników z atrakcyjną podstawą
 • Pakiet szkoleń (dla najlepszych uczestnictwo w szkoleniach realizownanych przez spółę matkęza granicą)
 • Elastyczne godziny pracy

Szukamy współpracownika, który ma:

 • Doświadczenie w zarządzaniu własnym lub powierzonym kapitałem
 • Samodzielność, odpowiedzialność i umiejętność pracy pod silną presją
 • Znajomość zasad funkcjonowania instrumentów rynku kapitałowego, w szczególności kontraktów futures i CFD
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • Jako dodatkowy atut: licencja Doradcy Inwestycyjnego lub Maklera Papierów Wartościowych

Do głównych zadań należeć będzie:

 • Zawieranie transakcji na rachunek spółki w oparciu o szereg dostępnych instrumentów finansowych

Miejsce pracy: Warszawa

Jak złożyć aplikację? Wyślij swoje CV przez formularz na dole strony O TUTAJ
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
Ogłoszenie zamieszczone dnia: 02.03.2017


Młodszy specjalista ds. procesowania transakcji

Międzynarodowa instytucja z branży finansowej poszujuje kandydata na stanowisko

Młodszy specjalista ds. procesowania transakcji

Co zyskasz pracując z nami:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę na czas określony (okres próbny)
 • Możliwość przedłużenia umowy na pełny etat
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowej instytucji finansowej
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Dodatkowe świadczenia pozapłacowe

Szukamy współpracownika, który ma:

 • Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego
 • Wyższe wykształcenie lub w trakcie studiów- wile widziane finanse, rachunkowość, ekonomia
 • Dobrą znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość zagadnień rynku kapitałowego i instrumentów finansowych
 • Dokładność, skrupulatność i analityczne myślenie

Do głównych zadań należeć będzie:

 • Monitorowanie i procesowanie transakcji typu: płatności, pożyczki, depozyty, zakup/ sprzedaż akcji, obligacji, funduszy
 • Zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowych transakcji w sposób wymagany przez regulacje i procedury kontrolne
 • Przestrzeganie regulacji zewnętrznych, jak również wewnętrznych oraz wymogów AML

Miejsce pracy: Warszawa/Wrocław

Jak złożyć aplikację? Wyślij swoje CV przez formularz na dole strony O TUTAJ
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
Ogłoszenie zamieszczone dnia: 28.02.2017


Nie znalazłeś interesującej Cię oferty? Wyślij nam swoje CV, a odezwiemy się do Ciebie gdy tylko pojawią się nowe!

Formularz do zgłaszania CV:

Imię
Nazwisko
Telefon
Email
Interesuje mnie oferta: (zaznacz kilka używając klawisza Ctrl)
Załącz swoje CV
Do przesyłanego CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez ZMID z siedzibą w Warszawie.”
Wyślij formularz zgłoszeniowy klikając


Daj się zauważyć pracodawcy i zdobądź jedną z prestiżowych certyfikacji lub licencji rynku finansowego:

Polub nasz profil i bądź na bieżąco! 🙂