Zostań Członkiem Zwyczajnym ZMID

Wypełniając poniższy formularz złożysz deklarację Członka Zwyczajnego ZMID.

To świetna decyzja! 🙂

Dzięki temu dołączysz do społeczności ponad 2000 osób – profesjonalistów oraz pasjonatów rynku kapitałowego. Aby zostać Członkiem Zwyczajnym potrzebujesz posiadać jedną z licencji: Maklera Papierów Wartościowych, Doradcy Inwestycyjnego lub jedną z dodatkowych jakie znajdziesz na liście w formularzu (jeśli nie posiadasz żadnej z tych licencji złóż deklarację Członka Wspierającego. Pamiętaj aby wysyłając swoją deklarację opłacić składkę członkowską dzięki czemu będziesz móc w pełni wykorzystać wszystkie korzyści jakie dajemy naszym członkowie. Spodziewaj się również, że po zgłoszeniu zadzwonimy do Ciebie w ciągu maksymalnie 24 godzin aby potwierdzić twoje dane i chwile porozmawiać 🙂

DO USŁYSZENIA!

Imię
Nazwisko
Rok urodzenia
Aktualna firma
Telefon
Adres korespondencyjny
Email
Składka członkowska
Posiadam licencję Maklera Papierów WartościowychDoradcy InwestycyjnegoMaklera Giełdowego na Rynku Towarów Giełdowych TGE S.A.Maklera Giełdowego na Rynku Instrumentów Finansowych TGE S.A.
O numerach kolejno

Wysyłając deklarację oświadczam, że znam statut ZMID i jako Członek zobowiązuje się do przestrzegania jego oraz regulaminu i uchwał Stowarzyszenia. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie danych Związku Maklerów i Doradców i przetwarzanie ich zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883. wraz z późniejszymi zmianami). Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) na mój adres e-mail lub przy użyciu innych środków komunikacji elektronicznej..